Vodstvo cinkarne je s predstavniki nemške družbe CDM Smith, ki ima veliko referenc na področju sanacije degradiranih območij, predstavilo potek dosedanjih sanacijskih del na območju aktualne proizvodnje cinkarne ter na odlagališčih Bukovžlak in Za Travnik, kjer so v preteklosti zaznali povišano koncentracijo škodljivih snovi, ki bi lahko imele vpliv tudi na zdravje ljudi.

Kot je poudarila tehnična direktorica cinkarne Nikolaja Podgoršek - Selič, dosedanje raziskave niso pokazale, da bi bilo stanje alarmantno, sploh pa naj bi imele škodljive stvari korenine v preteklosti in niso povezane z aktualno proizvodnjo družbe. Za zdaj so nemški strokovnjaki, ki so izvajali podoben in s cinkarno primerljiv projekt sanacije degradiranega območja opuščene topilnice cinka RuhrZink v nemškem Datteinu, ki je trajala kar sedem let, izdelali le vmesno oceno tveganja, do dokončne ocene pa bo treba čakati še vsaj leto dni.

»Na območju aktualne proizvodnje je bilo ugotovljeno, da ima onesnažena zemljina večji vpliv na podtalnico, v kateri so našli predvsem cink, svinec, arzen in klorobenzen, vrednosti teh pa so presegale mejne vrednosti. Prav tako so bile v podtalnici ugotovljene povišane vrednosti bakra in kadmija. A za dokončno oceno, kakšen učinek ima to na okolje, bodo potrebne dodatne preiskave,« je v predstavitvi poudarila Podgoršek-Seličeva. Šele na osnovi rezultatov dodatnih preiskav pa bo jasno, kateri ukrepi bodo za dokončno sanacijo nujni.

Je pa Podgoršek-Seličeva zagotovila, da bodo v Cinkarni naredili vse, da bodo bodisi odstranili vir onesnaževanja bodisi preprečili, da bi se onesnažila prenašala na ljudi, pridelke in podtalnico, raziskave pa bodo razširili tudi izven ograje aktualne proizvodnje. Sicer pa vmesna ocena tveganja, ki je bila izdelana, temelji na postopkih, ki so skladni z nemško zakonodajo o zaščiti tal, saj pri nas primerljivega zakona še nimamo. Se pa načrtuje uvedba okoljskih standardov, ki bodo primerljivi z nemško in avstrijsko zakonodajo, obenem pa skladni z direktivami Evropske unije o okolju in vodi.

Najbolj problematična je podtalnica

Spomnimo, da je bilo pred dvema letoma za potrebe okoljskega skrbnega pregleda, ki ga je izvedlo poljsko podjetje Environ, narejenih 70 vrtin za vzorčenje tal in 28 začasnih plitvih vodnjakov za spremljanje kontaminiranosti podtalnice, skupaj pa pregledanih 128 vzorcev tal in 42 vzorcev podtalnice, ki so razkrili hudo onesnaženje predvsem na območju aktualne proizvodnje, kjer je potekala stara struga Voglajne in je bilo veliko umetnega nasute zemljine, s katero so utrjevali močvirnato področje.

»A dejstvo je, da je bilo na vseh treh lokacijah za zdaj ugotovljeno, da je problematičen predvsem vpliv onesnažene zemljine na podtalnico, medtem ko so negativni vplivi v tleh neznatni,« je vmesne rezultate preiskav strnila Podgoršek-Seličeva. Predsednik uprave cinkarne Tomaž Benčina o višini stroškov, ki so jih do zdaj imeli s sanacijo, ne želi niti ne more govoriti. Dejal je le, da so znašali nekaj sto tisoč evrov in da so obvladljivi, težko pa ocenjuje, kako bo v prihodnosti to vplivalo na ceno in samo prodajo družbe. Znano je le, da je trenutno postopek prodaje zamrznjen.