Zasmehovani zaradi »okvarjenih genov«

Delavci so bili namreč zelo prizadeti in ogorčeni, ker je Šuštar v javnosti govoril, da imajo zaposleni v Cinkarni Celje zaradi izpostavljenosti strupom na delovnem okolju okvarjene gene. Še posebno hudo jim je bilo zaradi otrok, ki so bili v šoli tarča posmeha. Ob napovedi tožbe je predsednik uprave Tomaž Benčina sporočil, da uprava prekinja sodelovanje s civilno iniciativo in nepreklicno odstopa od arbitraže. Spomnimo naj, da je Cinkarna Celje pred dvema letoma Civilni iniciativi Celje ponudila roko in ji predlagala, da bi skupaj imenovali tričlanski arbitražni svet, ki bi po natančno dogovorjenem programu dela pregledal vhode in izhode iz proizvodnje titanovega dioksida in nato javnosti sporočil, kakšna je resnica o domnevnem prekomernem onesnaževanju. Strokovnjaki bi na tak način lahko odgovorili tudi na vprašanje, ali je v proizvodnji resnično prisoten tudi rakotvoren talij. Tako je namreč na podlagi analiz iz Kanade, ki jih je naročila Civilna iniciativa Celje, ljudem razlagal Šuštar. Februarja 2012 je javnosti sporočil: »Iz laboratorija v Kanadi, ki je eden najboljših laboratorijev na svetu, smo dobili multielementno analizo odpadkov s treh območij celjske občine. Analiza je skrb zbujajoča, saj je dokazala, da zdravje ljudi ne ogrožajo samo kadmij, arzen, nikelj, živo srebro, krom in druge, v preteklosti že analizirane in dokazane težke kovine, temveč tudi talij. Gre za alarmanten podatek, ob katerem smo se zgrozili in zaradi katerega bi morale pristojne ustanove takoj ukrepati. Talij je namreč zelo strupena topna kovina. Če pride v prehransko verigo, se kopiči v organizmih in povzroča trajno zastrupljanje.«

Dogovora se je držal eno uro

Celjani so bili ob takšni novici zelo vznemirjeni, zato so se v Cinkarni Celje tudi odločili, da Šuštarju ponudijo roko. Predlagali so mu, da bi ustanovili tričlanski arbitražni svet, vendar je to zavrnil in zahteval, da morajo svet sestavljati štirje arbitri, in sicer po dva z vsake strani. Vodstvo cinkarne je tudi s tem soglašalo, samo da bi se zadeva razčistila, vendar je od Šuštarja in njegovih somišljenikov zahtevalo, da v času, ko bo potekala raziskava, nihče javnosti ne bo vznemirjal s svojimi komentarji. Boris Šuštar pa se dogovora ni držal. Že uro po sestanku je na medije naslovil pismo z obtožbami na račun cinkarne. Tehnična direktorica in članica uprave Nikolaja Podgoršek Selič je takrat pojasnila, da so se za odpoved arbitraže odločili tudi zato, ker so izvedeli, da je Civilna iniciativa Celje namerno zamolčala javnosti pomirjajoče izsledke analize Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. »Javnost so prestrašili z informacijo o prisotnosti talija v titanovi sadri. Očitno pa analizi kanadskega laboratorija niti sami niso verjeli, zato so naročili dodatno analizo v istem vzorcu tudi pri ZZV Maribor. Rezultat je potrdil, da talija v sadri ni! Kot kaže, to ni bil takšen rezultat, kot bi si ga želeli, zato so ga preprosto zamolčali,« je bila razočarana Podgoršek-Seličeva.