Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo sta šli v roke avtorjev projektov Obnova Plečnikove hiše in Stanovanjski objekt Prule. Medaljo za prispevek s področja strokovne publicistike je prejela monografija Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, študentsko Plečnikovo priznanje pa projekt En sam velik, svetel, uporaben prostor o brezkoridornih šolah Emila Navinška v Ljubljani. šum