Dijaki GCC dosegajo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve na tekmovanjih, zavidljive dosežke v umetnosti in pri raziskovalnem delu. Šola z inovativnimi pristopi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti ter veliko partnersko mrežo ves čas spreminja svojo podobo. Formalno izobraževanje nadgrajujemo z ekskurzijami ter s pestro ponudbo več kot 40 obšolskih dejavnosti, pri katerih dijaki pridobivajo znanja, ob katerih se celostno razvijajo in jih prenašajo v prakso ter življenje. K višji kakovosti pouka pripomore tudi sodelovanje s tujejezičnimi asistenti, gostujočimi učitelji in veleposlaništvi, inštituti, podjetji ter drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Sloveniji in tujini.

Na šoli smo ponosni na dejavno dijaško skupnost, ki vsako leto organizira več družabnih prireditev in projektov, skrbi pa tudi za aktivno mrežo tutorjev in šolski spletni časopis. Kot ena redkih slovenskih šol se lahko pohvalimo z Društvom GCC, ki združuje nekdanje dijake in intenzivno sodeluje s šolo, zlasti pri projektih in kariernem razvoju naših dijakov.

GCC je del mreže šol s kulturno-umetnostno, gledališko in filmsko vzgojo ter aktivna članica mednarodnih mrež Unesco ASPnet, MUN, Ekošola, Šolski ekovrt, MEPI ter edina srednja šola z nazivom kulturna šola 2015–2020, letos pa smo za svoje inovativno delo prejeli tudi Kumerdejevo priznanje. Ponosni smo na številne dijake in učitelje, ki se aktivno vključujejo v najrazličnejše družbene in strokovne razprave ter skrbijo, da se šola vedno odziva na aktualna dogajanja v ožjem in širšem okolju.

Smo šola z vetrom v laseh in svetlobo v očeh ter s pogumnim korakom, usmerjenim v svet, ki ga bodo krojile prihajajoče generacije mladih.