Vsekakor se funkcija uporabnega vrta razlikuje glede na način življenja njegovega uporabnika (gojitelja). Za podeželskega človeka je uporabni vrt prej nuja kot sprostitev, saj je del preživetja. Za kmeta je celo vir zaslužka. Mestni človek pa se z vrtnarjenjem ukvarja zlasti ljubiteljsko, saj mu vrt predstavlja umik v naravo oziroma najbližji stik z njo.

Umestitev uporabnega vrta v hišni vrt

Manjši ko je hišni vrt, bolj premišljeno moramo določiti velikost zelenjavnega vrta in ga temu primerno tudi umestiti v prostor. Prostor tik ob hiši je namreč najbolj dragocen in ga je najbolj primerno izkoristiti za bivalni del vrta, ki ga opremimo s teraso, vrtno mizo, stoli … V tem primeru se zelenjavni vrt umakne na zunanji rob vrta. Če je dani prostor večji, pa umestitev zelenjavnega vrta v bolj oddaljen kot ni nujno najboljša rešitev. Nobena gospodinja si med kuho ne želi prehoditi celega vrta do gredice, s katere bo lahko odtrgala potrebno sestavino. Umestitev v kot prav tako pomeni lego ob ograji, ki pa v tem primeru meče senco na gredice.

Zelenjavni vrt naj ne bo ločen od bivalnega

Zakaj bi torej imel zelenjavni vrt izključno uporabno vrednost, ko ga pa lahko na zanimiv način vpnemo v hišni vrt in mu dodamo še estetsko vrednost? Zelenjavni vrt ni treba natančno ločiti od bivalnega vrta in ga umikati od hiše kot nekaj, kar je na pogled neprijetno. Gredice niso nujno pravilnih pravokotnih oblik, saj se lahko poigramo z različnimi liki, kot so trikotniki, trapezi itd. Vendar pazimo, saj izstopajoče oblike hitro postanejo nefunkcionalne, ko je nemogoče do njih speljati dostopne poti ali ko dobimo veliko »ostankov« neuporabnih delov gredic in je robove težko vzdrževati (ne pozabimo, da morajo biti gredice z robovi ločene od ostalega vrta). Še vedno velja, da predstavljajo pravokotne gredice najboljšo izrabo prostora in omogočajo najlažje prekopavanje oziroma okopavanje.

Prepletanje zelenjavnega in okrasnega vrta

Drug pristop vključitve zelenjavnega vrta v bivalni je prepletanje obeh, kar storimo tako, da med vrtnine sadimo tudi okrasne rastline, na primer višje trajnice, ki s svojo redko strukturo še vedno prepuščajo svetlobo na gredice, a jih s svojo barvo lepo popestrijo. Lahko gremo tudi tako daleč, da gredice ne tvorijo več celote, temveč jih različno razporejamo po vrtu. Vendar pa je vzdrževanje teh nekoliko zahtevnejše. Pazljivo pa moramo izbirati tudi druge elemente vrta, ki lahko vplivajo na uspevanje vrtnin zelenjavnega vrta. Če je zelenjavni vrt umeščen na severno lego parcele, je tam zaželena močnejša ograja, ki preprečuje vdor zimskega mraza. V primeru južne lege vrta pa je bolje imeti redkejšo živo mejo, ki še vedno prepušča sončne žarke na vrt.

Vir: www.kalia.si