V prostorskem načrtu krške občine, ki je bil sprejet včeraj, je zapisano, da mora lastnik pred začetkom gradnje novega naselja poskrbeti za preselitev Romov, ki tam brez legalizacije živijo že več desetletij. Vendar nihče ne ve, kam naj bi šli, tudi sami Romi ne, saj so kot najbolj zatirana manjšina v Evropi v možnostih zelo omejeni.

Lastnik Iztok Starc iz podjetja Si investicije je za Dnevnik že povedal, da njegovi pogovori z Romi o preselitvi doslej niso bili uspešni. Zdaj računa na sodelovanje občine in države, vendar ne ena ne druga ne kažeta volje za sodelovanje. Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh pravi, da je za zaplet kriva občina, na občini pa zgolj poudarjajo, da bo pred gradnjo (oziroma rušitvijo zdajšnjih romskih domov) njihovo bivanje »rešeno«. Na vprašanje, kako, kdaj in kam bodo Romi preseljeni, nam občina ni odgovorila.

»Ničesar nam ne povedo,« je bil včeraj po seji razočaran krški romski svetnik Moran Jurkovič - Dane, ki živi v Lokah. »Povedali so nam, da je na enem od občinskih odborov lastnik Starc že dejal, da on za nas ni odgovoren.«

Občinska svetnica iz vrst ZL Olivera Mirković pravi, da je skupaj s svetnico iz vrst SMC sprejetju prostorskega načrta nasprotovala, ker »kapital ne sme imeti prednosti pred ljudmi«. V Amnesty International Slovenije (AIS) so zaskrbljeni, saj se je v sosednji občini Škocjan v podobnem primeru dogodilo, da je upravna enota novo gradnjo dovolila in je lastnik načrtoval rušenje romske hiše, četudi bi družina ostala na cesti. S posredovanjem v zadnjem trenutku so uspeli družino pravočasno preseliti. V Lokah je vprašljiva usoda štiridesetih odraslih in otrok. »Rome bo na koncu morala zaščititi država, saj gre za vprašanje človekovih pravic,« opozarjajo v AIS.

(V včerajšnjem članku na to temo smo pomotoma zapisali, da je zasebniku zemljišče z Romi prodala občina. Ta informacija je napačna, saj je bilo zemljišče denacionalizirano, op. p.) ušk