Na sicer dokaj ugledni kranjski gimnaziji je po naših informacijah eden od profesorjev od dijakov neupravičeno zahteval okoli 400 evrov doplačila za tabor. Denar jim je profesor športne vzgoje vrnil, a šele več mesecev pozneje, ko ga je k temu pozval ravnatelj gimnazije Franci Rozman.

Ko so namreč dijaki ugotovili, da jim je profesor zaračunal nekaj, kar so dejansko plačali s položnico za plačilo tabora, ki se je zgodil lani jeseni v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Planica, so na to najprej opozorili njega. A očitno to ni zaleglo. Ker sta od »doplačila« minila dva meseca, profesor pa denarja še ni vrnil, so o tem obvestili še mentorico mednarodne mature Natašo Kne Leben. O tem je bil takoj seznanjen tudi ravnatelj Franci Rozman, ki nam je potrdil, da je ob prejeti informaciji, da profesor denarja še ni vrnil, opravil razgovor z njim. Opozoril ga je, da tako ravnanje škoduje ugledu šole, in takoj nato je omenjeni profesor denar vrnil dijakom. Ravnatelj je tudi disciplinsko ukrepal in mu izrekel opozorilo zaradi nekorektnega izpolnjevanja delovnih obveznosti z možnostjo odpovedi delovnega razmerja.

Prizadeti niso nič (z)vedeli

Dogodek je postal tema pogovorov na šoli, ravnatelj Rozman pa nam je zatrdil, da se nanj ni obrnil nihče od staršev ali dijakov, zadeva ni dobila odmeva niti na roditeljskih in drugih sestankih. Ni pa o tem, da je zoper učitelja ukrepal, seznanil vsaj udeležencev obveznega tabora v Planici, saj se mu o sankcijah kogar koli obveščati ne zdi ustrezno. Ker je mentorica mednarodne mature dijakom pojasnila, da bo ravnatelj ukrepal »takoj, ko se mu izboljša zdravstveno stanje«, je kdo že podvomil, da je profesorjevo dejanje naletelo na ustrezen odziv šole. Ravnatelj je še dodal, da od 1. 1. 2016 na šoli ni dovoljeno nobeno pobiranje gotovine, o čemer je delavce šole seznanil že novembra. Vsa plačila so mogoča le s položnicami.

Dodajmo še, da je Gimnazija Kranj vzbudila pozornost javnosti že pred nekaj leti, ko je profesor geografije organiziral različne ekskurzije in pri tem plačilo od dijakov prejemal na račun svojega družinskega podjetja. Po javnih objavah o dokaj čudnem podvajanju pedagoškega dela in podjetniške dejavnosti (obseg prihodkov njegovega podjetja je bil nekaj sto tisoč evrov) je profesor to nehal početi. Ravnatelj Franci Rozman nas je opozoril, da se na šoli dogaja ogromno pozitivnih stvari in bi tudi o njih veljalo seznanjati javnost, ter dodal, da se mu zdi nenavadno, da o dogodku poročamo prav takrat, ko so na vrsti informativni dnevi in se mladi odločajo za nadaljevanje šolanja. Pojasnili smo mu, da so nas na problem opozorili pred nekaj dnevi, morda tudi zato, ker bodo prizadeti v celotni zgodbi šele zdaj izvedeli, da je ukrepal proti profesorju, ki je dijakom pobral gotovino, čeprav tega ne bi smel.