Grejejo vas kot sonce

IR-paneli na tržišču obstajajo že več desetletij. Vse bolje izobražena javnost jih je prepoznala kot ekonomične, saj razume, da njihovo delovanje ni povezano z mitom neekonomičnosti pretvorbe električne energije v toplotno. Pri delovanju IR-panelov se namreč električna energija neposredno ne pretvarja v toplotno, temveč IR-svetlobo, ta pa obseva predmete v prostoru. V osrčju panela je plošča iz keramične mešanice, ki oddaja dolge infrardeče valove, zato je način ogrevanja bistveno drugačen kot pri toplozračnih ogrevalih, kakršen je na primer kamin. Paneli torej ne ogrevajo zraka, temveč telesa (stole, mize, tla, osebe), ti pa nato oddajajo toploto v prostor. Cel prostor tako postane ogrevalno telo.

Polovični prihranek pri stroških ogrevanja

IR-panel greje direktno nas, pri čemer je občutek toplote pri manjši porabi energije dosti večji, pa tudi delovanje sistema za klasično toplotno ugodje je moč omejiti na samo štiri do šest ur delovanja na dan.

Učinkovit način ogrevanja za en prostor kot tudi za celo stavbo

Pomembno je, da so IR-paneli postavljeni strokovno ter glede na potrebo in potratnost prostora, kar je odvisno od njegove uporabnosti, prostornine, toplotne izolativnosti ter želenega udobja. Idealni so tudi za prostore, kjer želimo prostorsko in časovno omejiti ogrevanje, to so na primer neogrevana skladišča, prostori z visokimi stropi, poslovni prostori …

Ogrevajo na poceni in ekološki energent

Glede na napovedi o dostopnosti in cenah energentov je mogoče sklepati, da bomo v Sloveniji ob uvedbi TEŠ 6 in JEK 2 ter nekaterih alternativnih virov energije povečali količino proizvedene električne energije. Elektrika v Sloveniji je relativno čist vir, cena je sprejemljiva, ogljični odtis pridobivanja in dobave energenta pa je manjši kot pri fosilnih gorivih. Poleg tega jo proizvajamo lokalno, kar omogoča številna domača delovna mesta in podpira lokalno ekonomijo.

Smiselna izbira, ko želimo postopno menjati ogrevalni sistem in energent

IR-panele lahko najprej namestimo v najbolj potraten prostor, potem pa jih postopoma umeščamo še v druge dele stanovanja ali hiše. Ker pri namestitvi ni potrebna investicija v razvod ogrevanja, gre za relativno nizek strošek za sistem, s katerim lahko znatno prihranite pri mesečnem računu za ogrevanje.

Modularnost je dodana vrednost

IR-paneli so sevalne plošče v vitkih okvirjih, ki jih lahko poljubno razporejamo po stenah in stropih stanovanja. Za priklop na steno ali strop potrebujemo minimalne nosilne elemente ter napeljavo elektrike do predela, kamor jih želimo namestiti. Kombiniramo, dodajamo in odvzemamo jih zelo enostavno in namestitev lahko prilagajamo potrebam tudi kasneje. Omogočajo tudi izvedbo potiska in velikost po meri.

Vir: www.cer-slo.si