Odgovor: Predvsem je treba jasno poudariti, da je obrtnik ob dokončanju del (po montaži kamina) dolžan razložiti, kako poteka vzdrževanje kamina. Tudi če se zdi obrtniku vzdrževanje enostavno, vam je dolžan opisati postopek vzdrževanja, saj ste vendarle laiki, ki se na tehnične detajle morda ne spoznate. Odsotnost take razlage lahko za obrtnika pomeni tudi temelj za odškodninsko odgovornost. Če vam je razložil (četudi le povsem na kratko, kot pravite), na kakšen način ste dolžni vzdrževati kamin (denimo z rednim čiščenjem dimnika), ali pa vam je celo izročili pisna navodila za vzdrževanje, pa za napako ne odgovarja.

Vprašanje: Jeseni nam je obrtnik dobavil in izdelal premična električna vrata. Kmalu smo ugotovili, da z njimi nekaj ni v redu, saj so se zatikala. Poklicali smo ga in mu to povedali. Na to se je odzval, da se sam ne čuti krivega za napako in da smo poleg tega tudi zamudili rok za reklamacijo, saj bi morali napako reklamirati takoj ob montaži. Ima obrtnik prav?

Odgovor: Kar se rokov za reklamacijo tiče, stvari stojijo takole: za očitne napake res velja, da jih mora naročnik nemudoma ob običajnem pregledu sporočiti obrtniku, vendar pa se obrtnik tu ne more sklicevati na tovrstne napake, saj gre zelo verjetno za skrite napake, ki jih pri običajnem pregledu ni mogoče opaziti. Roki za reklamacije pri skritih napakah so daljši, kot tisti, ki veljajo za očitne napake. Naročnik mora tu izvajalca o napakah obvestiti v osmih dneh od tedaj, ko je napako opazil, vendar pa mora paziti na to, da po šestih mesecih od izročitve stvari izvajalec ne odgovarja več za napake.

Mag. Boštjan J. Turk