Na ministrstvu za pravosodje pripravljajo spremembe insolvenčne zakonodaje, ki bo v veliki meri zaostrila pogoje osebnega stečaja. Cilj prenovljene zakonodaje je okrepiti varovala za upnike, izboljšati njihov položaj ter omejiti tveganje nižjega poplačila ali zlorabe dolžnikov v osebnih stečajih. Večino predlogov sprememb zakonodaje je podala zbornica upraviteljev Slovenije, na predloge pa so še možne pripombe.

Od jeseni leta 2008, odkar slovenska zakonodaja omogoča osebni stečaj, je v tem insolvenčnem postopku končalo skoraj 12.000 Slovencev. Med njimi so ljubljanski proizvajalec betona Rok Furlan, nekdanji predsednik uprave in lastnik Tosame Boštjan Nagode, župan občine Zavrč Miran Vuk, ustanovitelj odškodninske družbe Poravnava Rok Snežič, Igor Jurij Pogačar, širši javnost poznan kot najemodajalec poslovnih prostorov Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU), poslovnež Janko Jurca, ki se je pred leti proslavil z afero Rdeči križ, lastnik Veletekstila Anton Maglica, bivši državni sekretar na ministrstvu za finance Tomaž Jeršič, ustanovitelj in direktor propadle Hranilno-kreditne službe (HKS) Sicura Andrej Sever, stečajni upravitelj Janez Artič, nekdanji trgovec z naftnimi derivati Zoran Trifunovič, ki je davkariji ostal dolžan okrog 10 milijonov evrov... Osebnega stečaja se je vsaj za zdaj rešil dolgoletni prvi mož SCT Ivan Zidar. Sredi novembra je namreč višje sodišče sklep o osebnem stečaju Zidarja razveljavilo in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču.

Osebni stečaji institut za opeharjenje upnikov

Po pojasnilih predsednika Zbornice upraviteljev Slovenije Marka Zaman je osebni stečaj institut, ki je namenjen hkratnemu poplačilu vseh upnikov, dolžnikom pa po preteku preskusnega obdobja omogoča odpust obveznosti. Resda je delež socialno šibkih, ki so končali v osebnem stečaju, prevladujoč. Toda številni so tisti, ki so možnosti osebnega stečaja le izkoristili za opeharjenje upnikov. Marsikdo, ki je končal v osebnem stečaju, se je ukvarjal s prepovedanimi posli ali pa naokrog prinašal davkarijo. Čeprav naj ne bi imeli premoženja, se navidezni bankrotiranci prevažajo v luksuznih avtomobilih in živijo na veliki nogi v zavidanja vrednih nepremičninah, ki so jih uspeli pravočasno prepisati na sorodnike, podjetja v tujini...

Ena od ključnih pomanjkljivosti insolventne zakonodaje, ki ureja področje osebnih stečajev, je v tem, da ne določa natančno situacij, ko se po koncu osebnega stečaja, ko so bile dolžnikove obveznosti že odpuščene, naknadno najde premoženje. »Denar, ki je bil prenesen v tujino, bi se po obstoječi zakonodaji lahko vrnil v Slovenijo, dolžniki, katerim so bile odpuščene obveznosti, pa bi ga lahko prosto uporabljali,« je opozoril Zaman. Po novem ne bo več tako, saj bo veljalo pravilo o naknadno najdenem premoženju, ki velja za stečaje pravnih oseb. Tako bodo upniki nad premoženjem, ki ga je dolžnik skrival, lahko predlagali stečaj. Takšen scenarij pa bo lahko pomenil razveljavitev odpusta obveznosti dolžnika.

Po pojasnilih ministrstva za pravosodje stečajni upravitelji dolžnike iščejo tudi po več mesecev. Ti se na dopise upraviteljev ne odzivajo ali pa ne prebivajo na naslovu, ki so ga navedli v predlogu sodišču za začetek stečajnega postopka. Zato bo moral po novem dolžnik predložiti podatke, na katerih je zagotovo dosegljiv, vključno z elektronskim naslovom in telefonsko številko. Izmikanje stečajnega dolžnika upravitelju ali sodišču bi bil lahko eden od dodatnih ugovornih razlogov proti odpustu obveznosti.

Pomembna novost, ki jo bo prinesla sprememba stečajne zakonodaje je izpodbojno obdobje. To se podaljšuje s treh na pet let. Kot so pri svojem delu ugotovili stečajni upravitelji, je obstoječe triletno obdobje stečajnim dolžnikom omogočalo, da so svoje premoženje prenesli na svoje družinske člane, z začetkom stečaja pa odlašali. Če se bodo dolžniki hoteli izogniti izpodbijanju prenosov premoženja s strani upnikov, bodo morali po novem čakati pet let.

Strma rast osebnih stečajev

S ciljem preprečevanja zlorabe odpusta obveznosti ministrstvo za pravosodje predlaga razširitev nabora ovir proti vodenju odpusta obveznosti. Ta med drugim ne bo dovoljen, če je dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4000 evrov. Prav tako ne bo dovoljen, če je dolžnik izvedel izpodbojno dejanje, upnik pa ga je izpodbijal, ali pa če je s svojim premoženjem razpolagal neodplačno ali za neznatno plačilo. Odpusta obveznosti ne bo deležen niti upnik, ki lahko upoštevajoč njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svojo obveznost.

V lanskem letu se je število osebnih stečajev zvišalo kar za 355 odstotkov. Medtem ko je bilo leta 2013 sproženih 880 osebnih stečajev, je namreč leta 2014 kar 4006 fizičnih oseb končalo v osebnem stečaju. V prvih desetih mesecih letošnjega leta se je v primerjavi z enakim obdobjem lani število osebnih stečajev zvišalo za 2,15 odstotka, na 3410 stečajev. Na strmo rast števila osebnih stečajev leta 2014, tako ministrstvo za pravosodje, je vplivala sprememba zakonodaje, ki je dolžnike oprostila založitve predujma začetnih stroškov stečajnega postopka. To je insolventnim dolžnikom omogočilo lažji dostop do sodišča in obravnavo njihovega položaja insolventnosti.