Zaradi izpada sistema in servisov Cobiss v celotni Sloveniji so se v Mestni knjižnici Ljubljana včeraj odločili, da vse svoje enote zaprejo do odprave težav. Odprli naj bi jih, ko bo napaka odpravljena, morda že danes. A to je odvisno predvsem od Inštituta informacijskih znanosti (IZUM), ki je zaradi selitve računalniške opreme iz starega v novi podatkovni center omejil delovanje sistema Cobiss, ki med drugim omogoča podaljšanje roka izposoje in rezerviranje gradiva.

Potek dela je bil v takih okoliščinah resda moten, a zaprtje knjižnice je nekoliko radikalen ukrep. Knjižničarji bi lahko – kot v analognih časih – knjige izposojali pač »peš«, se večkrat podali brskat med knjižne police, izposojo in vračila knjižničnega gradiva pa bi zapisovali na papir. »Vračil in izposoje je preveč in sprejeli smo odločitev, da bomo en dan zaprti,« so kljub temu včeraj ostali neomajni v mestni knjižnici, uporabnikom pa za dan zaprtja zamudnine pri vračilu knjig seveda ne bodo zaračunali. A to ne pomeni, da so bili njihovi zaposleni na dopustu: »Vsi so na svojih delovnih mestih, saj čakamo, da se sistem vzpostavi in začnemo nemoteno delovati. Zaposleni v vmesnem času delajo interne stvari, urejajo gradiva in podobno.«

Enako kot v ljubljanski so se odločili tudi v Mariborski knjižnici, kljub neljubim težavam pa svojih vrat včeraj niso zaprli v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer so si pomagali s starimi listkovnimi katalogi. Težje dostopno je bilo novejše gradivo iz sistema Cobiss, vračila gradiva pa so potekala normalno. Podobno je bilo še v Osrednji humanistični knjižnici Filozofske fakultete, Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja na FDV, knjižnici ljubljanske Pravne fakultete in Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. šum