Še 18 dni nas loči od koledarskega začetka zime. S padanjem temperatur bomo poleg vsakoletnih zimskih radosti priča tudi enemu najzanimivejših naravnih pojavov, ki ga imamo vsi za samoumevnega. Govorimo o tem, da zmrznjena voda oziroma led plava na površini tekoče vode.

Skrivnost je v vezeh med kisikom in vodikom

Čeprav gre za enega bolj fascinantnih pojavov, saj krši vsa pravila o naraščanju gostote snovi z njenim ohlajanjem, je skrivnost za njim precej preprosta. Snovi običajno z ohlajanjem pridobijo večjo gostoto, ker njihove molekule izgubljajo kinetično energijo oziroma hitrost gibanja. Temu sicer pravimo toplota. Ko se molekule upočasnijo, prenehajo skakati in se medsebojno odbijati ter se začnejo bolj stiskati druga ob drugo. Skupine hladnejših molekul so zato gostejše od skupin toplejših.

Vendar ne pri molekulah vode. Molekula vode je sestavljena iz dveh vodikovih atomov in enega kisikovega. Zaradi vpliva vodikove vezi se molekula vode z drugo molekulo poveže prek enega od svojih atomov vodika in začne tvoriti verige vodnih molekul.

Čeprav se molekule v tekoči vodi povezujejo neprestano, nastale vezi ne zdržijo dolgo časa. Njihova trajnost pa se poveča, ko molekule izgubijo energijo. Takrat se molekule povežejo v lepše verige, ki zasedejo več prostora, kot so ga molekule, ko so se verige med njimi neprestano lomile. Ker isto število molekul zmrznjene vode zasede več prostora, kot so ga zasedle v tekočem stanju, je gostota zmrznjene vode manjša od tekoče.

Čeprav je s stališča trenutnega življenja na Zemlji opisani pojav med najpomembnejšimi triki vode, še zdaleč ni edini. V priloženem videu si oglejte še nekaj zabavnih, s katerimi lahko med prazniki navdušujete prijatelje in znance.