»Tako državna kot tudi občinska cesta sta preozki, neprimerni in prenevarni, da bi nanju preusmerili ves promet v času, ko bo mejni prehod Sočerga zaprt. Trenutno se na tej cesti že dve osebni vozili težko srečata, saj je na nekaterih delih cesta široka le poltretji meter, izogibališč pa ni. Da bi cesto razširili, četudi le z makadamom, in uredili nekaj izogibališč, smo prosili že večkrat, a nismo bili uslišani,« pravi predsednik društva za slovensko-hrvaško čezmejno sodelovanje in druženje na območju Eko parka Kras Valter Miklavčič.

Zapora ceste 45 dni

V minulih dneh je prebivalce dodatno razburila napoved hrvaških oblasti, da bodo v začetku januarja zaprle mejni prehod Sočerga. To pomeni, da bi morali lokalni prebivalci uporabljati obvoz po državni ali občinski cesti. Čeprav se je najprej ugibalo, da bodo dela trajala dva meseca ali celo tri, pa v Direkciji RS za infrastrukturo odgovarjajo, da bo mejni prehod zaprt le 45 dni, in to od 11. januarja naprej. Skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo so zato začeli iskati alternativno rešitev. »Usklajevalni sestanek smo prejšnji teden že imeli in se o mogočih ukrepih dogovorili. Skladno z utečenimi protokoli bo sledilo usklajevanje z lokalno skupnostjo,« so o sestanku skrivnostni v direkciji, kjer dodajajo, da bodo v času napovedane zapore tudi na naši strani izvedli različna popravila državne ceste, ki vodi do mejnega prehoda Sočerga.

Lokalni prebivalci so zdaj bolj pomirjeni, čeprav Miklavčič pravi, da bi se lahko dela lotili že prej, saj se je za to, da bodo Hrvatje zaprli mejni prehod zaradi dokončanja 500-metrskega odseka meddržavne ceste med Koprom in Buzetom, vedelo že nekaj časa. O pričakovanih težavah je obvestil tako direkcijo kot tudi policijo, koprsko občino in inšpekcijo v Novi Gorici. Lokalni prebivalci namreč obvoza, če ta ne bo ustrezno urejen, ne bodo dovolili.

Miklavčič upa, da si bodo na naši strani prizadevali, da bo cesta po ponovnem odprtju mejnega prehoda na slovenski strani enako široka kot na hrvaški, saj bo sicer prihajalo do nesreč.

Čas je, da cesto uredijo za tovorni promet

»Čas bi tudi bil, da bi skozi mejni prehod Sočerga dovolili vožnjo vozilom, težjim od 7,5 tone. Trenutno to ni mogoče,« še pravi Miklavčič. Dodaja, da to koprskemu Cimosu povečuje stroške, saj morajo njihova tovorna vozila po 60 kilometrov daljši poti do mejnega prehoda Dragonja. Če lahko verjamemo neuradnim virom, naj bi v direkciji upoštevali vse predloge. V pogovore so vključili tudi koprsko občino, čeprav tam še pred dobrim tednom dni niso poznali podrobnosti projekta.

»Vsekakor pričakujemo, da bo direkcija za infrastrukturo še pred zaporo izvedla vse potrebne ukrepe, vezane na preusmeritev prometa,« so dejali v koprski občini, kjer predvidevajo, da bo promet delno preusmerjen tudi na njihovo občinsko cesto Gračišče–Smokvica–Movraž–Rakitovec. »Če to drži, je država dolžna zagotoviti izvedbo vseh potrebnih ukrepov in tudi kriti stroške vzdrževanja na občinski cesti, kot to terja 45. člen zakona o javnih cestah,« še pravijo v občini. Glede na to, da so bili v direkciji za infrastrukturo o nameri hrvaške strani obveščeni šele 9. novembra, in glede na zimski čas Primorci upajo, da jim bo vreme naklonjeno in bodo izvajalci z gradbenimi deli lahko pohiteli.