Kako boste skušali oceniti uspešnost 10. SFI?

Izvedli smo anketo med razstavljalci o zadovoljstvu z dogodkom ter koristnosti posameznih sklopov. Povprečna ocena zadovoljstva oziroma verjetnost, da bodo dogodek priporočili tudi svojim prijateljem, znancem in poslovnim partnerjem, je bila 8 na lestvici od 1 do 10. Poleg tega ugotavljamo, da jim največ koristi prinese sama razstava inovacije ter neformalno mreženje, nekaterim tudi hitra poslovna srečanja. Uspešnost bomo merili še na podlagi spletne ankete, v katero smo vključili naslednje kazalnike: število uporabnih kontaktov, ki so jih pridobili na dogodku, ter potencialnih poslovnih priložnosti in sodelovanj, ki naj bi se odvila na podlagi prvih stikov.

Spirit se je letos navezal na konferenco Coinvest. Katere korake boste naredili, da bo v prihodnje SFI inovacijsko-investicijski dogodek, kakršen je vaš cilj?

Udeležil sem se tudi konference Coinvest. Uspešnost povezovanja obeh dogodkov bomo merili s številom vzpostavljenih kontaktov oziroma povezav s tujimi podjetniki in vlagatelji. Razvoj Slovenskega foruma inovacij v osrednjo inovacijsko-investicijsko prireditev v tem delu Evrope pa lahko dosežemo na več načinov in na podlagi povezovanja z različnimi akterji v Sloveniji in tujini. Predvsem je tu še veliko možnosti za povezovanje s tujimi raziskovalnimi in inovacijskimi središči, tehnološkimi centri ter zbornicami sosednjih držav.

Se v Sloveniji zavedamo, da je trend enotretjinska družba, ko bo le še za tretjino dela potreben človek, in da nas to postavlja pred nove izzive?

Splošne ocene ne morem dati. Na Spiritu tudi zato izvajamo različne aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije, privabljanje tujih neposrednih investicij ter spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja, skušamo ustvariti pogoje, da bi se za podjetniško pot odločilo vse več ljudi. SFI predstavlja inovativni potencial Slovenije in hkrati osvešča javnost o pomenu inovativnosti za družbo in gospodarski razvoj države. jpš