Policija je ovadila nekdanjega kranjskega podžupana Bojana Homana. Nekdanji poslanec in zdaj mestni svetnik SDS se je lani znašel v vlogi mediatorja, ki jih plačuje občina, hkrati pa je bil kot podžupan podpisnik pogodbe o izvajanju izvensodnih poravnav ter odrejal izplačila. Mediacije so se izvajale na podlagi pogodbe med ljubljanskim zavodom Concordia in Mestno občino Kranj, po kateri je občina iz proračuna poravnavala stroške mediacij, v katerih so usposobljeni mediatorji skušali pomagati občanom pri reševanju sporov brez sodnih postopkov.

Pri tem je zanimivih več okoliščin: Homan je kot podžupan poskrbel, da se je cena ene mediacije dvignila s 50 na 100 evrov, obenem pa je mediacije ves ta čas tudi osebno izvajal. Ko je Dnevnik to objavil, je takratni župan Mohor Bogataj odredil revizijo, ki je sporna dejanja poklicnega podžupana razčlenila in opredelila številne sume nepravilnih ravnanj in tudi koruptivnosti. Ko smo na Boštjana Trilarja večkrat naslovili vprašanja v zvezi s sporno pogodbo in njenim izvajanjem ter izsledki revizije, nam je nazadnje odgovoril, da ne bo ukrepal. Nepravilnosti je bila po revizijskem poročilu osumljena tudi vodja pravne službe Tatjana Hudobivnik, ki je tudi sama izvajala mediacije in bila plačana za popoldansko delo kot podžupan po isti pogodbi in iz občinske blagajne. Za oba je župan Trilar ocenil, da ne bo nobenih sankcij, »ker nista več zaposlena na Mestni občini Kranj«.

Homanu očitana zloraba

S spornimi mediacijami in plačili je bila sicer seznanjena tudi komisija za preprečevanje korupcije, svoje delo pa je začela tudi policija in v teh dneh končala predkazenski postopek z ovadbo zoper Bojana Homana. Podlaga za ovadbo je bila očitno prav prijava protikorupcijski komisiji, o njej pa so nam na policiji povedali, da je »oseba na javni funkciji z več dejanji zlorabila uradni položaj in si v okviru izvajanja storitev za občane nezakonito pridobila premoženjsko korist«. Policija se sklicuje na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Homanu pa očitajo še več dejanj zlorabe položaja in pravic.

Homan, ki je na spletni strani inštituta Concordia še vedno naveden kot mediator, ni želel komentirati ugotovljenih nepravilnosti iz revizijskega poročila, v katerem so razčlenjene vse okoliščine nastanka pogodbe ter njeno izvajanje. Tudi včeraj smo ga večkrat skušali priklicati, a je bil za nas nedosegljiv. Tako ostaja nejasno, koliko je z izvensodnimi poravnavami v času sporne pogodbe, ki se je iztekla konec leta 2014, dejansko zaslužil in s tem morda posredno oškodoval občinski proračun. O reviziji in njenih ugotovitvah po do zdaj znanih podatkih ni razpravljal niti nadzorni odbor Mestne občine Kranj, ki ga vodi strankarski kolega Bojana Homana in nekdanji nepoklicni podžupan Kranja Darko Jarc.

Homan proti etičnemu kodeksu

Bojan Homan je bil nekaj časa tudi poslanec SDS, ko je mesto izgubil Pavel Rupar, zdaj pa je mestni svetnik. Javno se je izpostavil z nasprotovanjem posebnemu kodeksu, ki javne funkcionarje oziroma politike v Kranju jasno opozarja na vsa mogoča koruptivna tveganja. »Ne bom ga podpisal, ker mi popolnoma zadošča kodeks SDS, ki jasno opredeljuje odgovornost do volivcev,« je dejal na seji mestnega sveta ob sprejemu kodeksa, ki je bil sprejet z večino glasov in do zdaj še ni obravnaval nobenega primera spornih dejanj kranjskih politikov. Očitno bo šele sodna veja oblasti odločila, ali so bile Homanove različne vloge pri izvensodnih poravnavah v Kranju nezakonite. Za zdaj velja, da sta tako občinska revizija kot predkazenski postopek policije dala zelo podobne rezultate, ki seveda bremenijo dolgoletnega vidnega člana kranjske SDS, ki ji predseduje poslanec Branko Grims.