Vse debelejši sloji toplotne izolacije, odlična zrakotesnost ter ustrezna izbira in kakovostna vgradnja stavbnega pohištva zagotavljajo energetsko varčnost objektov. Za učinkovito delovanje objekta pa skrbi odlična strojna in električna oprema. Pa so vsi ti objekti tudi trajnostni?

Tudi materiali se obrabijo

Sodobni materiali, oprema in naprave, ki zagotavljajo tehnološko dovršenost objekta, imajo z uporabo različno življenjsko dobo v življenjskem ciklu objekta, ki se ocenjuje na petdeset let. V objektu je po določenem času treba zamenjati preproge, opremo, talne obloge, stenske obloge, napeljave, okna, kurilno napravo, napravo za hlajenje ter drugo opremo, saj se v sorazmerno kratkem času (navadno 3 do 15 let) izrabijo in ne služijo več svojemu namenu.

Da lahko govorimo o trajnostnem objektu, je pomembno, da pri njegovi gradnji oziroma prenovi upoštevamo načelo trajnosti. Materiali in oprema, ki jih izbiramo za vgradnjo, naj bodo kakovostni, vendar pazimo, da bodo imeli čim daljšo življenjsko dobo ter da jih je mogoče reciklirati z minimalnimi stroški. Za materiale in opremo je pomemben podatek ocena življenjskega cikla (LCA -(Life Cycle Assessment), ki je edini način za celovito ovrednotenje izdelka, ki upošteva vse njegove vplive na okolje. Pri tem se upoštevajo vsi podatki o izkopavanju surovin, uporabi surovin in energentov za izdelavo izdelka, transport in vgradnja ter vse do končne razgradnje oziroma deponiranja izdelkov. Pri izbiri ustreznih materialov tako posvečamo posebno pozornost materialom, ki se z uporabo obrabljajo, ter tehničnim izdelkom, ki se zaradi svojega delovanja izrabijo ali pa na trgu obstajajo učinkovitejši in jih je zato smiselno nadomestiti.

Recikliranje brez dodatne predelave

Najbolj zaželen način recikliranja je, da se izrabljeni material lahko uporabi v drug namen brez dodatne predelave osnovnega materiala. Tak primer so na primer vijaki, ki se jih uporablja pri zahtevnih jeklenih konstrukcijah. Po demontaži konstrukcije se jih lahko uporabi za manj zahtevne vezne konstrukcije.

Vedno večja ponudba poslovnih prostorov na trgu z različnimi cenami najema oziroma nakupa je privedla do tega, da se je začelo posamezne objekte certificirati. Certifikacija objektov naj bi potencialnim kupcem ali najemnikom pomagala pri odločanju, saj obstajajo številni kriteriji, ki lahko prikažejo, ali se bo strošek vzdrževanja nepremičnine na dolgi rok bistveno povečal, kako je z bivalnim udobjem, kako je z umeščenostjo objekta v urbano strukturo, ter še mnogi drugi kriteriji.

Trajnostni kriteriji za vrednotenje objektov

Na osnovi že omenjenih certificiranj objektov so se po svetu razvili trajnostni kriteriji za različno vrednotenje objektov. Poznamo BREAM, LEED, DGNB ter druge certifikate, ki podeljujejo različno število točk za posamezno kategorijo kakovosti, ki se delijo na okoljsko, ekonomsko, tehnično, procesno, sociokulturno, funkcionalno ter urbano. DGNB pozna na primer štiri kategorije vrednotenja objektov. Znak »certificiran« pridobijo obstoječi objekti, ki dosežejo skupno 35 odstotkov indeksnih točk.

Za nove objekte pa se lahko podeli »bronasti znak« za skupno doseženih vsaj 50 odstotkov indeksnih točk, »srebrni znak« za skupno doseženih vsaj 65 odstotkov indeksnih točk ali »zlati znak« za skupno doseženih vsaj 80 odstotkov indeksnih točk. Ta model certificiranja objektov se je že prenesel tudi na druge objekte, kot so na primer stanovanjski objekti, bolnišnice, vrtci, šole ...

Večje povpraševanje po trajnostnih objektih

Z vse večjo ponudbo certificiranih objektov na trgu raste tudi povpraševanje po trajnostnih objektih. Večja ozaveščenost kupcev in najemnikov certificiranih objektov bo pripeljala tudi do večje uporabe trajnostnih materialov. Toplotna in zvočna izolacija iz mineralne steklene volne je z vidika uporabe trajnostne rabe materiala odlična, saj v svojem življenjskem ciklu ne zahteva vzdrževanja. Prav tako je v življenjskem ciklu ni treba menjavati z nadomestno izolacijo enakih toplotnoizolacijskih karakteristik.

Z ustrezno toplotno in zvočno izolacijo URSA boste bivali v toplem zavetju svojega doma, v vaš objekt pa bo vgrajen trajnosten material.