Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo najpozneje v začetku februarja prihodnje leto objavil razpis za garancije za zavarovanje bančnih kreditov v višini 90 milijonov evrov. SPS je namreč uspel zaradi evropskega programa COSME, ki je program EU za konkurenčnost podjetij ter mikro, malih in srednje velikih podjetij za čas med letoma 2014 in 2020, omogočiti malim in srednje velikim podjetjem (MSP) četrtino več denarja kot v preteklosti. Vsak kredit, ki je delno zavarovan z garancijami SPS, je upravičen tudi do nižje obrestne mere.

V prihodnjih treh letih bo SPS v okviru programa COSME razpisal 180 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bo lahko koristilo okoli 1100 malih in srednje velikih podjetij, od tega samo prihodnje leto 455 podjetij.

Vloge bodo odpirali vsaka dva tedna

Gre za kredite, ki so namenjeni financiranju novih investicij, razvojnih projektov in obratnih sredstev. Podjetjem se s sredstvi SPS krije garancija za višino od 60 do 80 odstotkov glavnice, vloge bodo odpirali vsaka dva tedna. Sklad je pogodbo o pridobitvi pogarancij Evropskega investicijskega sklada (EIF) podpisal prejšnji teden.

»Pogajanja so trajala pol leta. Evropska komisija je namreč prepričana, da je ta mehanizem primeren predvsem za bolj rizične skupine podjetij, kot so na primer zagonska podjetja. Vendar nam jih je uspelo prepričati, da so pri nas podjetja glede najemanja kreditov še vedno v slabšem položaju kot njihovi konkurenti iz drugih držav Garancijo torej lahko dobijo vsa MSP, ki se odločajo bodisi za večje investicije bodisi za tekoče poslovanje, hkrati pa zdravo rastejo, imajo zagotovljene trge in ustvarjajo dodano vrednost,« je pojasnila Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPS.

Nekatere banke kljub vsemu delajo po svoje

Prednost garancije, ki je pozavarovana preko pogarancije COSME, je, da bodo pogoji zavarovanja ugodnejši, kot bi bili, če bi katera od bank, ki sodelujejo v garancijski shemi skupaj s SPS kljub izdaji garancij SPS od podjetij še vedno zahtevala previsoko zavarovanja. V tem primeru SPS garancije ne sme izdati.

»Če se to zgodi, banko opozorimo na napako in v večini primerov se banke odzovejo tako, da podjetja posojilo lahko koristijo,« je opisala Maja Tomanič Vidovič. Katere banke so ravnale po svoje, direktorica ni povedala, je pa takih primerov okoli en odstotek, torej manj kot 10 primerov.

»Pred leti smo želeli sodelovati na razpisu za garancije za zavarovanje bančnih kreditov P1, vendar smo se zaradi neposluha banke iz tega umaknili. Banka je namreč kljub temu želela dodatna zavarovanja, kar je pomenilo, da bi celoten znesek znašal skoraj trikratnik kredita. Zato smo se raje odločili za subvencije obrestne mere, ki jih prav tako zagotavlja sklad,« je pojasnil Marko Gorjak, namestnik direktorja Orodjarstvo Gorjak, ki je bilo nominirano za gazelo dravsko-pomurske regije.

Banka zahtevala depozit, osebne menice...

Garancije SPS pa so uporabili v zagonskem podjetju Optiprint, kjer prav tako opozarjajo na samosvoje ravnanje banke. »To je precej bolj 'čist' instrument kot 'podarjanje' denarja, torej subvencije, še bolj dobrodošle pa bi bile davčne olajšave tudi z vidika enostavnosti. Vendar te garancije dejansko niso bile garancije, saj smo za 100.000 evrov posojila, kjer je za 80 odstotkov zneska posojila garantiral SPS, morali dati še 25.000 evrov depozita za obdobje posojila, osebne menice in zastavo nad vsemi terjatvami. To se nam je zdelo nenavadno, saj dobro poslujemo in imamo bonitetno oceno A1++. Namen tega mehanizma je dober, a SPS bi moral odnos podjetja z banko še bolj aktivno razčistiti,« poudarja Blaž Zupan.

Zaradi neprimernega ravnanja bank je SPS že letos izvajal nadzor in v primeru, ko je banka postavljala dodatne pogoje za zavarovanje, pogodb ni podpisal, je zatrdila Maja Tomanič Vidovič. »Banke smo opozorili, da ne ravnajo prav Nadzor bomo izvajali tudi v prihodnje.«

Prihodnje leto bo SPS MSP ponudil za 132 milijonov evrov različnih finančnih spodbud, kar naj bi zadostovalo za 1300 podjetij. na voljo bodo garancije za bančne kredite (P1) za višino do 1,245 milijona evrov kredita oziroma 109,5 milijona evrov s subvencijo obrestne mere. Osemdeset odstotkov ponujenega denarja bodo v letu 2016 predstavljale garancije za zavarovanje bančnih kreditov in mikro krediti Spodbud bodo v manjšem obsegu deležna tudi podjetja, ki so mlajša od petih let in sicer jim bodo v prvi razvojni fazi ponudili z zagonske spodbude za inovativna posjetja - P2 ter zagonske spodbudemi za problemska območja - P2R. V drugi razvojni fazi pa semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila - Sk75 - v višini 75 tisoč evrov ter neposrednega kapitalskega vložka - SK200 - kjer je zahtevana tudi minimalno četrtina zasebnega kapitala.