Vladi na ustavnem sodišču ni uspelo vojaškega vadišča Poček izvzeti iz odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Postojna. Ustavni sodniki so namreč njeno zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrgli, ker ministrstvo za infrastrukturo in prostor ni predložilo ključne listine, na podlagi katere bi sodišče lahko ocenilo, ali so sploh izpolnjeni pogoji za vložitev te zahteve.

Kot smo že poročali, je pobudo za začetek postopka na ustavnem sodišču pred dvema letoma dalo obrambno sodišče. Občina Postojna je namreč leta 2011 svoj odlok spremenila tako, da je z njim vojaško vadišče Poček označila kot območje stavbnega zemljišča. Po novem bi torej moralo obrambno ministrstvo občini plačevati letno dajatev v višini 503.298 evrov. Pred tem je plačevalo le 65.000 evrov, in sicer za prazna stanovanja in nekatere druge objekte v Postojni, ki niso bili namenjeni za obrambne potrebe.

»Mi bomo še naprej vztrajali pri odloku za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Počka,« je včeraj odločitev sodišča komentiral postojnski župan Igor Marentič. lf