Popolnega zapiranja radiatorjev na račun nemočnih sosedov, obupanega rezanja ogrevalnih cevi ali gretja s čajnimi svečkami je verjetno konec. Tudi astronomsko visokih položnic se stanovalcem ni več treba bati. Po skoraj celoletnem molku sta infrastrukturno in okoljsko ministrstvo vendarle izdali nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah, ki od srede dalje velja za vse stavbe z najmanj štirimi enotami in skupnim centralnim ogrevanjem. Dolgo pričakovane spremembe odpravljajo največje probleme, ki so se pojavili zaradi nedomišljene uvedbe delilnikov na radiatorjih leta 2011.

Režejo skrajnosti

Če so blokovske stanovalce še pred nekaj leti motili razsipni sosedje, ki so odpirali okna, namesto da bi zapirali vroče radiatorje, se je z delilniki izvor njihovih težav povsem obrnil. Razširilo se je pretirano varčevanje in zapiranje radiatorjev, s katerim so se »varčneži« začeli greti na račun sosedov. Nekateri so poleg tega kupili svojo toplotno črpalko, klimo ali električni radiator, drugi so za povrh še odrezali ogrevalne cevi. Vse to je povečalo stroške drugih stanovalcev, neupravičeno pa so zneski še dodatno poskočili tam, kjer so stroškovna razmerja (korekcijske faktorje glede na (ne)ugodnost lege stanovanja ter razmerje med fiksnim in variabilnim delom stroškov) nevešči izvajalci delitve določili bolj ali manj na pamet oziroma so jih med seboj zbarantali kar etažni lastniki sami. Tudi nevzdrževani sistemi ogrevanja, zaradi katerih morajo v spodnjih nadstropjih blokov odpirati okna, medtem ko v zgornjih zmrzujejo, so nepravična razmerja le še okrepili.

Stanovalcem odslej ne bo treba več plačevati nezaslišano visokih zneskov za ogrevanje, ki so recimo za trisobno stanovanje lahko dosegali celo po 500 evrov na mesec. Če bo njihova položnica vsaj petkrat višja od povprečja, ki ga plačujejo sosedje, bo stroške ogrevanja vsak stanovalec v celoti plačal po kvadraturi. Tako bo ostalo, dokler napake pri obračunavanju porabe po delilnikih ne bodo odkrili in odpravili. A ker pravilnik roka za to ne predvideva, se lahko začasna rešitev prelevi v trajno.

Obračunavanje stroškov po kvadraturi bo potekalo tudi v stavbah, kjer bodo manjkali podatki z več kot polovice delilnikov v stavbi. To se je doslej dogajalo v turističnih krajih v blokih s pretežno počitniškimi stanovanji pa tudi drugod po državi v prehodnih jesenskih in pomladnih mesecih. Hkrati vlada stopa na prste pretiranemu varčevanju in gretju na račun sosedov tudi tam, kjer bo radiatorje zapirala zgolj peščica stanovalcev. Če na posameznem delilniku poraba ne bo kazala niti 40 odstotkov povprečja, bodo izvajalci razumeli, da ni podatka, in stroške za ogrevanje stanovanja zaračunali po kvadraturi.

Za nove korekturne faktorje dovolj en sam stanovalec

Za zmanjšanje nepravičnih anomalij vlada stanovalcem jemlje tudi pravico do odločitve, po kakšnem ključu naj se med njimi delijo stroški za ogrevanje. Ker je bilo s korekturnimi faktorji v preteklosti preveč domačijskega barantanja, jih bo po novem lahko določil zgolj izvajalec delitve. Ta bo presodil tudi, kolikšen delež stroškov za ogrevanje bo obračunaval po porabi in kolikšnega fiksno po kvadraturi. Po porabi bo ob popolnem soglasju etažnih lastnikov po novem lahko obračunal ves strošek ogrevanja, po kvadraturi pa nujno manj kot polovico stroška.

V blokih, kjer delitev stroškov za ogrevanje po delilnikih poteka brez težav, lahko ta ostane enaka do leta 2025. Pred tem datumom bodo morali korekturne faktorje obvezno na novo določiti zgolj v tistih blokih, kjer bodo prenovili fasado. Lahko pa v vsakem bloku že en sam stanovalec energetskemu strokovnjaku naroči in plača izdelavo novih korekturnih faktorjev, ki jih mora izvajalec delitve upoštevati, pravi nosilec priprave novega pravilnika Hinko Šolinc. V pravilniku to sicer ni nikjer izrecno zapisano.

Je pa predpisano striktno ločeno zaračunavanje stroškov ogrevanja za poslovni in za stanovanjski del iste stavbe. Če stroškov ogrevanja po porabi ni mogoče obračunati po krivdi lastnika, se strošek ogrevanja poveča za trikrat. Šolinc je še zatrdil, da zahteve pri vodomerih za toplo vodo ostajajo enake in da njihovega nameščanja na pipe ne bo.