Kupi odpadlega listja so te dni skoraj povsem prekrili nekatere zelene površine med stavbami ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC). Da je okolica kliničnega centra vse bolj neurejena in da lahko predvsem v osrednjem parku med upravo in Onkološkim inštitutom zadnjih nekaj dni mimoidoči in bolniki, ki si park pogosto izberejo za krajši oddih na prostem, opazijo »polne smetnjake odpadkov ter listja na tleh«, opozarjajo tudi v Sindikatu zdravstva Slovenije.

Bodo čistili zaposleni?

V sindikatu vse bolj zanemarjeno okolico povezujejo z odpovedjo pogodbe zunanjemu izvajalcu, ki je bil do zdaj zadolžen za vzdrževanje okolice kliničnega centra in je ob tem opravljal tudi dela zimske službe. Skrbi jih, kdo bo v prihodnje odgovoren za čiščenje in vzdrževanje površin, saj naj bi po nekaterih njihovih informacijah to postala kar naloga zaposlenih v kliničnem centru.

»Naj pri tem opozorimo, da so zaposlene strežnice-čistilke, ki skrbijo za vzdrževanje in higieno prostorov v UKC Ljubljana, že zdaj preobremenjene in izpostavljene hudim pritiskom, tako da je nerealno pričakovati, da bodo po novem opravljale še to zadolžitev,« so poudarili v sindikatu. V UKC Ljubljana so potrdili, da pogodbe z zunanjim izvajalcem zaradi težav z denarjem niso podaljšali. »Ne želimo namreč naročati in kupovati stvari, ki jih ne moremo plačati oziroma za katere nimamo finančnih sredstev,« so sporočili. Kot je sicer razvidno iz letnega poročila Ljubljanskega kliničnega centra za leto 2014, so v sklopu sprotnega vzdrževanja gradbeno obrtniška dela, ki ob manjših popravilih sten, tlakov, stavbnega pohištva, streh ter različnih obrtniških posegov zajemajo tudi urejanje okolice, klinični center lani stala dober milijon evrov.

Na vprašanji, kdo je bil do zdaj zadolžen za urejanje okolice in kdo bo za njeno čiščenje zadolžen v prihodnje, v ljubljanskem kliničnem centru niso odgovorili. Zagotovili pa so, da bodo poiskali »notranje rezerve in organizacijske načrte«.