Konferenca naj bi pokazala prednosti celovitega pristopa k trajnostnemu gradbeništvu, ki upošteva širok spekter ukrepov od financiranja, načrtovanja, izgradnje, upravljanja in vzdrževanja nepremičnin. Udeleženci bodo spoznali inovativne pristope ter si ogledali nekaj gradenj tudi na terenu. jpš