Dravsko-pomurska gazela 2015

Florjančič tisk je družinsko podjetje, katerega upravljanje zadnja leta prevzema druga generacija. Podjetje je Ivan Florjančič ustanovil leta 1992, dotlej pa so imeli pri Florjančičih iz Miklavža na Dravskem polju priznano kmetijo. Minulo leto je podjetje, v katerem ključne naloge že prevzemata sinova Nac in Rok, ustvarilo kar 8,3 milijona evrov prihodkov in zaposlovalo 41 ljudi. Več kot 80 odstotkov tiskarskih storitev podjetje, ki je bilo za dravsko-pomursko gazelo nominirano že v letu 2013, opravi za tuje kupce.

Utemeljitev metodološke komisije

»V središče svojih aktivnosti postavljajo kupca: njemu služi najsodobnejša tehnologija, s katero je gazela Florjančič Tisk odločno pokazala zobe upadanju tradicionalnih tiskarskih storitev. Z leti so se z razumevanjem trendov razvili in opremili v eno sodobnejših in najprožnejših tiskarn v Sloveniji.

Smelost in ambicioznost je družinsko podjetje izkazalo tudi z mednarodno usmeritvijo: na evropski trg se je pogumno podalo z neznačilno panogo za izvoz – tiskarstvom - in uspelo. Danes preko 80 % tiskovin izdelajo za tuje naročnike.

Vrednota podjetja – izpolnjevanje dogovorjenih rokov ter dosledno izpolnjevanje zahtev naročnikov, se preliva v rast: od leta 2009 do 2014 je podjetje prodajo povečalo več kot štirikratno, lani je dosegla 8 milijonov evrov, rast načrtujejo tudi v prihodnosti. V istem obdobju so ustvarili 25 novih delovnih mest.

Rast imajo v Florjančič tisku ´na vajetih´ in se ukvarjajo tudi z optimizacijo poslovanja; ta se izkazuje v naraščajoči učinkovitosti: podjetje dosega nadpovprečno dodano vrednost 53.593 evrov na zaposlenega. V vsakem naročilu iščejo priložnost za inoviranje in se zavedajo kompleksnosti tiskarskega poklica. Zaposlenim omogočajo osebni razvoj in jih dobro plačujejo, velik pomen pa družina, ki vodi podjetje, pripisuje vodenju z zgledom.

Družbo Florjančič tisk z odlično A1+ boniteto je metodološka komisija izbrala za gazelo dravsko-pomurske regije!«

O drugih dveh nominirancih

Orodjarstvo Gorjak je prav tako kot Florjančič tisk povratnik na regijskem izboru, saj je bilo med nominiranci lansko leto. Tudi to družinsko podjetje iz Rač že prenaša nekatere vodstvene naloge na mlajše, in sicer na tretjo generacijo, saj zadnji dve leti podjetje v večini primerov predstavlja še ne 25-letni Marko, sin Franja Gorjaka, ustanovitelja in lastnika. Podjetje, ki se ukvarja z izdelavo vseh vrst orodij, izvozi 90 odstotkov. Lani je ustvarilo 3,4 milijona evrov prometa, za letos pa načrtuje, da bo imel z vsega 60 sodelavci že dobre štiri milijone evrov prometa.

Podjetje Temat iz Slovenske Bistrice se ukvarja z neporušnimi preiskavami, s katerimi išče napake v materialih. Podjetje, ki ga je po skoraj dveh desetletjih dela v tujini leta 1990 ustanovil Vladimir Jelen, več kot 90 odstotkov svojih storitev opravi v tujini. Konec preteklega leta je s 15 zaposlenimi ustvarilo 2,6 milijona evrov, kar je v primerjavi z letom 2012, ko je zaslužilo milijon evrov, 160-odstotna rast. Ker je Temat odvisen od gradnje energetskih objektov, Jelen za letos napoveduje, da bodo ustvarili približno 1,5 milijona evrov.

Kondicija regije

V zadnjih petih letih je samo stoterica najhitreje rastočih podjetij v dravsko-pomurski regiji poskrbela za 2754 novih delovnih mest, rast prodaje pa je bila skoraj 200-odstotna. Če bi gledali samo podatke o stoterici najhitreje rastočih podjetij dravsko-pomurske regije po indeksu rasti prodaje med letoma 2009 in 2014, bi lahko bili optimistični. Sto najhitreje rastočih podjetij, ki jih vidite na seznamu levo, je v tem času ustvarilo 2754 novih delovnih mest, kar je za 77 odstotkov več kot lani, medtem ko jih je lanska stoterica ustvarila 2442. V tem času je regijsko gospodarstvo izgubilo 4158 delovnih mest. Rast prodaje in dodane vrednosti sta pri sto najhitrejših podobni rasti v sto najhitrejših iz lanskega leta, saj so prodajo med letoma 2009 in 2014 povečala za 198 odstotkov (lanska stoterica za 199 odstotkov), dodano vrednost pa za 160 odstotkov (podjetja iz lanskega leta za 165 odstotkov). Regijsko gospodarstvo prav tako ohranja pozitiven trend, saj so podjetja prodajo povečala za 16 odstotkov, tako kot na Gorenjskem. Dodano vrednost so dvignila za šest odstotkov. Kazalnik verjetnosti preživetja, ki ga po lastni metodologiji izračunava družba Bisnode, je pri sto podjetjih dravsko-pomurske regije 76 in je najnižji med vsemi šestimi regijami, za regijsko gospodarstvo pa ta kazalnik dosega 46; nižjega ima samo še savinjsko-zasavsko regijsko gospodarstvo (45). Na seznamu sto najhitreje rastočih podjetij prevladujejo mikro in mala podjetja, srednje velikih je devet, ob njih je samo eno podjetje veliko, torej z več kot 250 zaposlenimi.