Pojavnost novih primerov raka ustne votline v Evropski uniji narašča, večinoma zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja, kot so kajenje, alkohol, nezdravo življenje ali HPV, poudarjajo tako v Evropskem svetu zobozdravnikov (Council of European Dentists) kot naši zobozdravniki. Odbor za zobozdravstvo domačega zdravniškega združenja je zato pod geslom Zobozdravniki rešujejo življenja nedavno zaznamoval tudi evropski dan ustnega zdravja. Javnosti in politiki pa sporočajo, da je treba nameniti bistveno več pozornosti preventivi, bolj zdravemu načinu življenja in boljšemu razumevanju, zakaj in koliko je za kakovost življenja pomemben odnos do lastnega zdravja.

Smernice strokovnih standardov naj postanejo presejalni pregledi za zgodnje odkrivanje raka ustne votline in pravočasne napotitve na sekundarni nivo in to, da je za opravljanje tega poslanstva treba zagotoviti ustrezne sistemsko uokvirjene organizacijsko-finančne razmere.

Ob tem zobozdravniki poudarjajo, da lahko preventiva in zgodnje odkrivanje v veliki meri zmanjšata tako pojavnost kot posledice obolevnosti za rakom ustne votline. Seveda k temu pripomorejo predvsem rednih zobozdravniški preventivni pregledi, ki omogočajo odkrivanje zgodnjih sprememb in njihovo zdravljenje. Svetujejo tudi zdrav načina življenja, ki prav tako zmanjšuje možnosti pojava raka ustne votline. Kot primer dobre evropske prakse o ozaveščanju o raku ustne votline navajajo preventivno akcijo Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje, ki so jo pri nas izvedli septembra 2014. Pri projektu je sodelovalo več kot 250 slovenskih zobozdravnikov, ki so prebivalcem Slovenije omogočili okoli 2000 brezplačnih preventivnih pregledov ustne votline s ciljem, da bi odkrili zgodnje maligne spremembe v ustni votlini in ozavestili prebivalstvo o tej hudi bolezni. Organizirali so tudi brezplačno izobraževanje o ustnem raku za vse zobozdravnike, ki so sodelovali pri projektu.

Prof. Saman Warnaskulasuriya, profesor oralne medicine in eksperimentalne patologije na Kings College London in direktor Centra za rak ustne votline pri WHO, svetovalec državam članicam WHO za strategijo v preventivi in zgodnjem odkrivanju raka ustne votline, je tudi letos poudaril, da morajo biti preventivna sporočila javnosti jasna: »V ozaveščevalnih aktivnostih je treba jasno povedati, da je rak ustne votline lahko smrten, da se njegova pojavnost veča, da je mogoče preventivno delovati, našteti dejavnike tveganja in povedati, da so začetne lezije večinoma popolnoma ozdravljive.« Martin Seychell, namestnik direktorja direktorata za zdravje in varno hrano, ki deluje pri evropski komisiji, pa je poudaril, da je treba oblikovati nacionalne strategije za nadzor raka ustne votline, ustvariti skupno internetno stran European Oral Cancer Network, oblikovati strategijo za visoko rizične skupine ter določiti evropski dan ozaveščanja o raku ustne votline, namenjen ozaveščanju javnosti. av