Današnja gradnja oboje upošteva že pri načrtovanju, poleg tega pa je strošek gradnje garaže na prostem manjši kot strošek gradnje garaže v hiši ali pod njo. Oglejmo si različne ureditve lesenih nadstreškov.

Štirje letni časi

Leseni nadstrešek za avto bo na prostem spomladi, poleti, jeseni in pozimi, vsako obdobje pa prinaša drugačne vplive. Ko sije sonce, nadstrešek avto varuje pred pregrevanjem. Pripravljen mora biti tudi na dež, zato mora imeti ravna streha vsaj dvoodstotni naklon, da se lahko vodo usmeri v odtočni sistem. Pri načrtovanju nadstreška je treba upoštevati tudi geografsko območje, na katerem živimo. Na območjih z močnimi sunki vetra in večjimi količinami snega je treba zaradi statike temelje in konstrukcijo dodatno ojačiti.

Ko temperature padejo pod ledišče, nam bo avtomobilski nadstrešek v veliko zadovoljstvo, saj nam bo prihranil čiščenje avtomobila pred odhodom od doma, ob vrnitvi pa čiščenje tal. Nadstrešek umestimo tik ob vhodu, da bomo po suhem prišli v hišo. Preučimo pa tudi materiale, ki morajo biti prilagojeni zunanji vgradnji. Les mora biti dovolj suh, kakovostno obdelan in vgrajen. Preveriti je treba tudi izvor lesa in čas sečnje.

Mesto nadstreška

Mesto, kamor postavimo nadstrešek, je odvisno od razporeditve zunanjega prostora oziroma možnosti, ki so na voljo. Če bo nadstrešek tik ob vhodu ali v njegovi bližini, bo to prednost za naše otroke. Ne pozabimo tudi na nakupovalne vrečke in drugo prtljago, ker nam bo to skrajšalo transportno pot. Nadstrešek v bližini glavne ceste se izkaže predvsem pozimi, ko nam ni treba čistiti dvorišča med nadstreškom in cesto. Če si v tem primeru želimo priti do glavnega vhoda po suhem, si vmes postavimo še nadstrešek, ki pokriva to pot.

Pri določanju mesta nadstreška pa je treba misliti tudi na naše obiskovalce, ki naj imajo možnost parkiranja. Če spredaj ni dovolj prostora za nadstrešek in parkirišče za obiskovalce, ga postavimo na drugo stran hiše. Dobro torej pretehtajmo, kaj nam pomeni več, in izberimo optimalno umestitev.

Več funkcij

Avtomobilski nastrešek ima lahko več namembnosti. Lahko se odločimo za izvedbo, pri kateri pod isto streho zgradimo še vrtno lopo, kolesarnico ali prostor za motor. Gradnja takega nadstreška je dokaj pogosta, saj se z njo na enem mestu združi več enot, omogoča pa tudi prihranek, ker temelje, streho in odvodnjavanje urejamo le enkrat.

Možno je tudi, da si isto streho delita nadstrešek za avto in nadstrešek v vrtu z letno kuhinjo, ločuje pa ju pregrada. Ne nazadnje pa je lahko avtomobilski nadstrešek tudi odličen prostor za piknik in druženje. (sč)