»Vso zadevo je bilo treba končati. Dva meseca se zadeva ni premaknila z mrtve točke. Graščine nismo prodali, ampak smo jo dali v zakup, tako kot je bilo dogovorjeno v pogodbi o dolgoročnem sodelovanju, ki smo jo podpisali leta 2003,« svoje dejanje opravičuje župan Princes. »Takrat smo podpisali, da se da univerzi za izobraževanje v zakup zemljišče, dvorišče in vse stavbe dvorca. Dvorec smo dali v dobre roke. Univerzi pa bomo tako omogočili čimprejšnjo selitev v Vipavo in kolikor toliko normalen začetek akademskega leta.«

Da zaplet nikomur ni koristil, je prepričan tudi rektor univerze Danilo Zavrtanik. »Mislim, da se vsi Vipavci sploh ne zavedajo, kako pomembno je, da so dobili univerzo. Zamik pri podpisu pogodbe bo prinesel nekaj težav pri preselitvi fakultete za znanosti o okolju in laboratorijev v Vipavo. Študentje prvega letnika bodo študijsko leto že začeli v Vipavi. Študentje višjih letnikov pa naj bi se tja preselili do konca semestra,« je kljub vsemu zadovoljen.

Župan odgovarja tudi na očitke, da je najemnina za dvorec 2000 evrov na leto prenizka. »Najemnina je resda simbolična, vendar bo univerza objekte vzdrževala 85 let. Občina se bo tako rešila velikih bremen.« Glede spornega dvorišča pa dodaja: »Dvorišče bo odprto vse dni v letu po 24 ur na dan. O vsebini prireditev na njem in v dvorcu bo odločal programski svet. Občina bo še naprej upravljala del dvorišča, odprti pa bodo tudi prehodi do bližnjega gostišča Podskala. Za poročno dvorano, ki je bila predmet pripomb dela svetnikov, smo izposlovali 15 terminov, predvsem v poletnih mesecih,« dodaja.

Župan Princes je še povedal, da je bila njegova napoved o odstopu resna. »Če bi univerza odšla in bi dvorec ostal brez dejavnosti, potem bi morali vrniti 8 milijonov evrov, kolikor smo jih porabili za obnovo. Občina bi v tem primeru bankrotirala in jaz bi odstopil. Zato menim, da je bila odločitev nekaterih svetnikov pred časom samovšečna in neodgovorna. Mislim da se bodo zadeve sedaj pomirile in čez nekaj mesecev ne bo nobenih pripomb več.« je prepričan župan Princes.