Univerza bo za vse prostore dvorca, ki jih bo imela v zakupu še za 85 let, plačevala simboličnih 2000 evrov na leto. Po besedah župana so se z univerzo dobro dogovorili. Za poročno dvorano, ki je bila predmet pripomb dela svetnikov, so izposlovali 15 terminov, predvsem v poletnih mesecih. V aneksu naj bi se dogovorili tudi za uporabo atrija in uredili dostope do bližnjega gostišča Pod skalco. Po besedah župana so prisluhnili tudi željam občanov, pozitivno soglasje je dala krajevna skupnost Vipava.

Usklajevanje ni rodilo sadov

»Aneks smo usklajevali poldrugi mesec. Mislil sem, da smo v aneksu dorekli pogoje, pod katerimi bodo oddali gospodarski del dvorca v zakup. Zadnji aneks pa je v popolnem nesoglasju z univerzo. Sklepi občinskega sveta ne smejo biti škodljivi za občino. Ker ne gre za prodajo, ampak zakup, bom podpisal pogodbo in prevzel nase breme. Univerza bo tako ostala v občini. S tem nam ne grozi, da bomo morali vrniti vložena evropska in državna sredstva, ki dosegajo osem milijonov evrov. Na tak način tudi ne grozi bankrot občine. In tudi zato ne bom odstopil, kot sem sprva načrtoval. Če bi univerza odšla, potem pa sem bil pripravljen odstopiti,« nam je razložil župan Princes.

Rektor univerze Danilo Zavrtanik pred časom ni skrival razočaranja in je pričakoval, da se bodo glave svetnikov ohladile in bodo našli skupno rešitev. Opozarjal je, da bi v primeru odhoda univerze iz Vipave nastala velika škoda tako za Vipavo in prebivalce občine kot za univerzo. V čakanju na dokončen sklep bo novogoriška univerza še počakala s selitvijo fakultete za okolje in laboratorijev v Vipavo. Resda bodo ob začetku akademskega leta prostorske težave, vendar po rektorjevem mnenju to ne bo oviralo dela. Rektor je bolj zaskrbljen nad tem, ali bo podpis aneksa, kot si ga je zamislil župan, zdržal pravno presojo. Danilo Zavrtanik tudi poudarja, da je imela univerza pomembno, če ne ključno vlogo pri pridobivanju sredstev za obnova Lanthierijevega dvorca.

Zakaj univerza vztraja pri atriju?

Med tistimi, ki so bili proti sprejemu aneksa in so zagovarjali, da se atrij da univerzi v zakup le za pet let, so bili tudi svetniki NSi. Ti pravijo, da mora atrij ostati občinska last, da bodo lahko tam nemoteno pripravljali prireditve. Sprašujejo se tudi, zakaj univerza vztraja pri zakupu atrija. Kot pravi eden izmed svetnikov, ki noče biti imenovan, lahko univerza deluje brez dvorišča. »Za prireditve bomo morali iskati soglasje univerze. Če nam ga ta ne bo dala, potem ne bomo mogli imeti prireditev. Še veliko je nedorečenega. Župan pa naj kar prevzame odgovornost v svoje roke. Mi delamo v dobro občanov,« dodajajo.