Novi učitelji, prijatelji in mogoče celo nova šola – vse to je za otroke velika sprememba in si velikokrat vsaj na začetku želijo, da se poletne počitnice še ne bi končale. Prvi šolski dan učitelji predstavijo urnik, pravila in snov, ki jo nameravajo podajati čez vse leto, zato otrokom razložite, naj pozorno poslušajo in spoznajo zahteve predmetov. To jim bo namreč koristilo in olajšalo delo.

Prehod v srednjo šolo

Če je vaš otrok zaključil z osnovno in napreduje v srednjo šolo, ga na novo okolje primerno pripravite. Čeprav mogoče že pozna kakega prijatelja, ki šolo obiskuje, pa ga spodbudite, da sklene tudi kako novo prijateljstvo. Prvi korak do spoznavanja novih prijateljev je že prijazen pozdrav ali vljudna gesta.

Začetek srednje šole je včasih lahko težak, kar pa razume tudi večina učiteljev. Ti bodo poskušali otroku pomagati in se prilagoditi, da se bo imel voljo vsak dan vračati v šolo. Čeprav v srednji šoli učenci po navadi menjavajo učilnice za posamezne učne predmete, se po nekaj dneh v učilnici že navadijo na določen sedežni red.

Uspešni prvi dnevi

Kot povsod je tudi v šoli začetek najtežji. Prve dneve si lahko učenci in dijaki olajšajo tako, da si s sošolci ali prijatelji izmenjajo poletne izkušnje. K sproščenosti bodo pripomogla tudi oblačila, v katerih se otrok najbolje počuti, in morebiti nova pričeska.

Predpriprave so ključne. Pripravite učbenike, zvezke, pisala in vse pripomočke, ki jih otrok v šoli potrebuje. Vse potrebne pripomočke za vsak šolski dan dajte v šolsko torbo že večer prej. Tako se boste izognili jutranji naglici in brezglavemu iskanju domačih nalog, oblačil ali učbenikov.

Slab začetek?

Če je imel otrok v šoli slab dan, mu razložite, da je to le začasno in da bo kmalu bolje, ko se bo privadil na novo rutino. Za lažje jutranje vstajanje in pot v šolo pa naj se dobro naspi in poje zdrav zajtrk. Osvoji naj delovne navade, zato ga spodbujajte, da domače naloge naredi pravočasno. Če česa ne zna, mu pomagajte ali pa prosite učitelja, naj mu priskoči na pomoč.