V osmih poglavjih bomo z rubriko Moj finančni dom pokazali, kje in zakaj pričeti gradnjo svojega premoženja, na kakšen način se lotiti urejanja osebnih financ in kdo vam pri tem lahko pomaga. Do premoženja navadno pridemo postopoma z vlaganjem svojega dela in časa, redke izjeme so tisti, ki jim je premoženje dano z dedovanjem ali pridobljeno na drugačen, lažji način. Pod pojmom premoženje navadno razumemo stvari in denar, ki jih imamo v lasti, zato je pravilno upravljanje osebnega premoženja še kako pomembno.

Štirje temeljni stebri

Tako kot pri gradnji hiše je tudi pri osebnih financah treba pričeti pri temeljih in najprej poskrbeti za varnostno rezervo oziroma ustrezno upravljanje likvidnosti. Razumeti, kaj pomeni varnostna rezerva, kako priti do nje in katere metode uporabiti za ustrezno načrtovanje svojih prihodkov in izdatkov je eden izmed prvih in osnovnih temeljev gradnje osebnega premoženja. Naslednji je zaščita življenja in varnosti naših najbližjih. Kdo je ogrožen, če preminemo, ter kako in zakaj potrebujemo zaščito življenja, so vprašanja, ki kažejo, kako odgovorni smo do tistih, za katere skrbimo. Večina se nas ne zaveda, da nam glavni prihodek prinašajo delovne njihove sposobnosti. V kolikor pride do delne ali trajne izgube delovne sposobnosti, nam to lahko povzroči velik izpad prihodka, zato je treba poskrbeti za zaščito delovne sposobnosti takoj, ko postanemo delovno aktivni. Zaščita premoženja (hiše, stanovanja, avta, odgovornosti itn.) je zadnji temelj pričetka gradnje lastnega finančnega doma.

In šele ko poskrbimo za vse štiri temelje pri gradnji svojega finančnega doma, se lahko spustimo k uresničevanju drugih življenjskih ciljev, kot so varčevanje za pokojnino, nakup nepremičnine ali avta ali šolanje otrok, ki veljajo za najpogostejše cilje posameznika. Z vprašanji, kot so nakup nepremičnine z namenom oddajanja ali nakup avtomobila na lizing, kredit ali z gotovino, kam investirati presežke prihodkov, da bi si zagotovili dostojno pokojnino, kdaj pričeti vlagati v vrednostne papirje ali izvedene finančne instrumente in kakšne koristi to sploh prinaša, se bomo ubadali v zadnjih nadaljevanjih.

V moji sedemnajstletni karieri se je že večkrat zgodilo, da so zaradi neustrezne gradnje premoženja ljudje padli na socialni minimum in postali breme družini in svojim najbližjim. Nekateri so se spustili v nerazumljiva vlaganja (t. i. forex) in druge nejasne finančne sheme, niso pa ustrezno zaščitili sebe in s tem svoje družine. Večinoma je prišlo do izgube denarja delno ali v celoti, sami pa so se izpostavili tveganju, ki ga niso bili sposobni prevzemati.

Zakaj finančno svetovanje

Finančno svetovanje in ureditev osebnega premoženja sta še vedno za večino tabu oziroma nekaj novega, nepreverjenega. Mnogi si predstavljajo, da je finančno svetovanje nekaj, kar potrebujejo le izbrani posamezniki oziroma velika podjetja, vendar še zdaleč ni tako. Tako kot potrebujemo mnenje zdravnika, ko zbolimo, tako bi lahko finančne svetovalce opredelili kot zdravnike za naše finance. Načrtovanje, vodenje in pravilno ravnanje z osebnimi financami postaja nuja. In to ne velja le za premožnejše posameznike, ampak predvsem za tiste, ki si napačnega ravnanja z denarjem ne morejo privoščiti. V dobi potrošništva, ki hodi z roko v roki s težkimi razmerami, v katerih živimo, je področje osebnih financ nekaj, na kar bi morali biti še posebno pozorni.

Že manjše finančne odločitve vas lahko stanejo preveč, zato se ne prepustite nasvetom prijateljev in številnih strokovno neusposobljenih in nepreverjenih svetovalcev, temveč svojo finančno stabilnost vzemite v svoje roke. V našem podjetju skrbimo za več kot 4000 posameznikov, ki smo jim pomagali do pravilne gradnje osebnega premoženja. Skupaj rešujemo tegobe in zagate ter odgovarjamo na druga vprašanja na poti do zastavljenih ciljev.