Letos bo torej dobila delo le dobra tretjina vseh, ki so se želeli vključiti v ta projekt, za katerega je bilo še lani na voljo enkrat več denarja. Lani in še leto poprej pa je pri tem projektu sodelovalo od 246 do 265 dijakov, ki so opravili čez devet tisoč delovnih ur. Sicer velenjska občina omenjeni projekt izvaja že od leta 2002, z njim pa na eni strani dijakom in študentom omogoči, da za lastne potrebe sami zaslužijo nekaj denarja, na drugi pa s tem, ko skrbijo za čisto in bolj urejeno okolje in urejajo tudi parke v mestu, razvijejo povsem drugačen odnos do javnega prostora in urbane opreme. Posledično je zato v mestu tudi manj vandalizma. Poleg tega med mladimi na ta način spodbujajo tudi medgeneracijsko sodelovanje in sklepanje novih prijateljskih vezi. Mladi tudi letos urejajo okolico v krajevnih skupnostih, okolico šol, vrtcev in drugih javnih zavodov, pomagajo varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje, nepogrešljivi pa so tudi v turističnoinformacijskem centru in mladinskem hotelu Velenje.