Že prvi in tudi drugi razpis pa sta povzročila jezo poslovneža, ki nas je opozoril na lokal, ki po njegovem kar cveti prav po zaslugi tega, da mu občinska oblast na zanimiv način pomaga. Gre za prostore društva Pungert, ki so spremenjeni v gostinski lokal, predsednik društva pa je Matjaž Minatti, direktor M servisa, ene največjih agencij za posredovanje dela v Sloveniji. Skupaj z nekdanjim podžupanom županove stranke Več za Kranj Jakobom Klofutarjem sta bila tudi solastnika M servisa.

120.000 evrov prihodkov društva

Pogodba med Mestno občino Kranj in društvom Pungert je bila sklenjena leta 2004, podpisala sta jo tedanji župan Mohor Bogataj in predsednik društva Matjaž Minatti. V njej ni govora o gostinski dejavnosti v prostorih društva, ampak piše, da bo »najemnik poslovni prostor uporabljal za opravljanje kulturne dejavnosti«. Tudi sicer to drži, ker se v lokalu odvijajo razstave in drugi kulturni dogodki in za to kulturno dejavnost je društvo prejelo lani 5450 evrov na razpisih občine. Najemnina za poslovni prostor znaša 390 evrov mesečno. To pomeni, da je letno nižja od sredstev, ki jih društvo pridobi iz občinskega proračuna. Toda po drugi strani ima društvo Pungert še 115.000 evrov prihodkov, kar ga uvršča med najbogatejše v mestni občini Kranj.

Kljub temu je v društvu, ki naj bi imelo 40 članov, zaposlena le ena oseba. Lokal v klubskih prostorih društva naj bi vodila partnerka predsednika društva Minattija. Tudi v nadzornem in upravnem odboru društva je mogoče najti osebe, povezane z Minattijem, ki očitno dobro bdijo tako nad poslovanjem kot organizacijo.

Lokal na Pungertu je očitno v precej boljšem položaju od ostalih gostinskih lokalov, ki ne delujejo v okviru kakšnega društva. Toda tudi Mestna občina Kranj ima v sklenjeni pogodbi s Pungertom jasno zapisano, da lahko pogodbo prekine, če najemnik brez soglasja spremeni ali razširi predmet poslovanja. Ker tega v vsem tem času niso storili, je jasno, da jih gostinska dejavnost društva ne moti.