Zelena soba v kletnih prostorih hotela Union je bila še pred nekaj dnevi napolnjena z uniformami, prapori kolektiva Union, odlikovanji, ki jih je hotel prejel v času socializma, in drugimi predmeti, ki spominjajo na čas vladavine maršala Tita. Ker novo vodstvo družbe Union hoteli meni, da soba ni primerna za hrambo zapuščine iz polpretekle zgodovine, a znotraj hotela ni našlo ustreznega nadomestnega prostora zanjo, je stopilo v stik z Muzejem novejše zgodovine Slovenije (MNZS), ki se mu je zdela zbirka zanimiva in jo je zato že preselil za svoje zidove. Javnosti doslej povsem nedostopen material bo tako v prihodnje po vsej verjetnosti le dobil občinstvo.

Brez velike vrednosti

Direktor Union hotelov Tomislav Čeh je ob predaji materiala povedal: »V želji, da bi našli primeren prostor, kjer se tudi ustrezno ravna z zgodovinskimi elementi, smo se odločili zbirko predmetov, povezanih z Josipom Brozom Titom, izročiti Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Gre za obliko dogovora, s katerim je zagotovljeno skrbno ravnanje predmetov pod pogoji, kakršnih v hotelu ne moremo zagotavljati.« Kustos in vodja depoja v MNZS Marko Ličina pojasnjuje, da zbirka »nima velike finančne vrednosti ali nacionalnega pomena, ampak je zanimiv njen kontekst«. Predmete so se v muzeju odločili prevzeti, ker se v njihov koncept prilegajo iz več vidikov. »Pri nas zbiramo stvari od začetka 20. stoletja pa do včeraj. Po eni strani ti predmeti spadajo k nam, ker so iz časa socializma in govorijo tudi o zgodovini znanega hotela, po drugi strani pa so zanimivi, ker obenem kažejo na nostalgijo po preteklem obdobju.«

Predmeti so sicer še v fazi pregledovanja in popisovanja, vendar med njimi zagotovo ni takšnih, ki bi pripadali samemu Titu. V glavnem gre za stvari, ki so se nabirale tako rekoč v vsakem podjetju, kljub temu pa kustos izpostavi bronasti Pengovov kip Tita in maršalov portret Nikolaja Pirnata s svinčnikom.

Sledi osuševanje in čiščenje

Kot razkriva Marko Ličina, predmeti doslej niso bili shranjeni v ravno najboljših pogojih, saj so domovali v kletnih prostorih. Določene stvari bo treba osušiti, večino pa očistiti, saj se je na njih nabiral prah. Najprej se bodo muzealci posvetili pomembnejšim predmetom in jih primerneje shranili.

Načrti, kaj storiti s tem materialom, še niso dovršeni. »Mogoče bomo nekoč v prihodnosti predstavili celotno zbirko, kar bi bilo vsekakor zanimivo za širšo javnost. Zagotovo pa bo nekatere predmete mogoče vključiti tudi kot del drugih razstav,« o planih spregovori Ličina. V muzeju bodo v sklopu dokumentiranja in ureditve predmetov zbirke poskusili stopiti tudi v kontakt z nekdanjim dolgoletnim direktorjem hotela Bogdanom Lipovškom, saj bi njegove morebitne zgodbe o posameznih predmetih celoti vdahnile dodatno vrednost.