V njem so določeni tudi pogoji glede izgradnje centralnih čistilnih naprav, določeno pa je tudi, da morajo imeti stavbe, ki niso priključene na centralno čistilno napravo, zagotovljeno odvajanje v malo biološko čistilno napravo z ustreznim čiščenjem komunalne odpadne vode oziroma ob posebnih pogojih zagotovljeno odvajanje v nepretočno greznico. Celoten program mora biti zaključen leta 2017.

Ali veste, da vam pri nakupu male biološke čistilne naprave lahko pomaga tudi občina?

Pri investiciji v malo biološko čistilno napravo, vam lahko pomaga tudi občina, ki vam z dodelitvijo subvencije, glede na svoj pravilnik, omogoča lažji nakup biološke čistilne naprave.

Ali veste, kako in kje kupiti malo biološko čistilno napravo?

Na trgu je veliko ponudnikov malih bioloških čistilnih naprav, vendar mora vsak investitor poskrbeti, da njegova čistilna naprava očisti odpadno vodo v skladu z zakonskimi parametri. Ko kupujete napravo, ki vam bo morala služiti naslednjih petdeset let, vam želimo pomagati z nekaj podatki, ki jih morate vedeti, ko se odločate za nakup.

Varnost nakupa – biološko čistilno napravo kupite od znanega podjetja oziroma od podjetja, na katerega se lahko zanesete

Podjetje Zagožen, d. o. o. smo slovenski proizvajalec z več kot 35-letno tradicijo. Že desetletja sodelujemo pri izgradnji slovenske kanalizacijske in vodovodne infrastrukture. Pri izdelavi čistilnih naprav sodelujemo z nemškim podjetjem ATB, ki ima referenco več kot 70.000 delujočih čistilnih sistemov. Skupaj zagotavljamo slovensko trpežnost posode čistilne naprave in nemško tehnologijo čiščenja. V podjetju Zagožen, d. o. o. imamo organiziran tovarniški servis in dežurno službo, kar omogoča uporabniku biološke čistilne naprave Zagožen dolgoletno vzdrževanje tudi po poteku garancijskega roka.

Energijska varčnost bioloških čistilnih naprav – čistilna naprava ne sme povzročiti velikih dodatnih stroškov

Biološke čistilne naprave Zagožen so zaradi vgrajenega materiala in številnih patentov energetsko med najmanj potratnimi čistilnimi napravami na svetu. Poraba električne energije dosega samo od 15 evrov na leto (odvisno od tipa čistilne naprave).

Ugodno vzdrževanje

Izvlečni čistilni modul v bioloških čistilnih napravah Zagožen omogoča servis in posege brez praznjenja prekatov v čistilni napravi, zaradi velike prostornine čistilne naprave pa je praznjenje usedalnika predvideno samo vsaka tri leta (odvisno od velikosti, uporabe itn.); brez elektromagnetnih ventilov, ki jih je treba redno menjavati, in brez rednega dodajanja raznih bioloških ter kemijskih preparatov.

Enostavnost upravljanja in vodenja

Biološke čistilne naprave Zagožen omogočajo nastavitev števila uporabnikov na krmilniku prek servisne kode. Ravno tako je možno na krmilniku spremljati delovanje čistilne naprave.

Enostavna in ugodna vgradnja

Prevoz in vgradnja biološke čistilne naprave Zagožen zaradi lahkega polietilenskega ohišja (pričakovana življenjska doba ohišja je petdeset let) pomenita minimalen strošek v primerjavi z betonskimi čistilnimi napravami. Možna je tudi dvofazna vgradnja čistilne naprave, kar pomeni, da se najprej vgradi samo posoda, ki se lahko od zagona oziroma vselitve v hišo uporablja kot velik zbiralnik za deževnico.

Če želite zanesljivo biološko čistilno napravo kupite biološko čistilno napravo Zagožen.

Za svetovanje o izdelkih podjetja Zagožen, d. o. o., pokličite na tel. 03/713 14 20 ali pišite na e-naslov: cistilne.naprave@zagozen.si