Nikakor pa ne smemo pozabiti, da so v preteklosti vsaj na vasi velik problem predstavljale gnojnične jame kmetij. Z učinkovito akcijo ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo subvencij se je stanje že dokaj uredilo.

Za gnojnico so poskrbeli, čiščenje odpadnih voda v stanovanjskih stavbah pa je marsikje še danes dokaj velik problem. Po smernicah in zahtevah EU bo treba do leta 2017 vse objekte priklopiti na centralne čistilne naprave, kjer to ne bo mogoče, bo treba objekte priključiti na sodobne male biološke čistilne naprave ali popolnoma zaprte greznice in stalen odvoz odplak, kar je povsem neracionalno (ta rok je za objekte na občutljivih in vodovarstvenih območjih določen do leta 2015). In ob vsem tem bomo morali poskrbeti tudi za ponikanje meteorne vode z objektov, ki se je že zdaj ne sme odvajati v greznico.

Izbira

Ko se odločamo za nakup čistilne naprave, moramo upoštevati nekaj osnovnih dejavnikov. Prvi je enostavnost naprave, da pozneje nimamo težav z raznimi elektronskimi in električnimi sklopi. Drugi dejavnik je zanesljivost delovanja s preverjenimi dobrimi učinki čiščenja. Zelo znan in uveljavljen princip čiščenja je prečiščevanje s pomočjo biorotorjev. Te naprave so enostavne in cenovno sprejemljive ter ene najbolj razširjenih in uveljavljenih naprav za čiščenje vode. Vendar se je danes čas biorotorjev glede na prodor cenovno vse bolj sprejemljivih električnih in mikroprocesorskih sklopov skoraj že iztekel in se je uveljavila tehnologija oživljanja biomase s prepihovanjem, predvsem to velja za tehnologijo SBR (sekvenčni biološki reaktorji), počasi pa se uveljavljajo tudi membranske čistilne naprave, ki imajo največji čistilni učinek.

Male biološke čistilne naprave so preproste in cenovno zelo sprejemljive. Zmogljivost je različna in odvisna od potreb. Vedno več ljudi se odloči za čistilne naprave v kompaktni izvedbi za enodružinske hiše (denimo 5 PE). Narašča pa povpraševanje po večjih čistilnih napravah, ki so namenjene za čiščenje odpadne vode iz več hiš, manjših vasi ali zaselkov.

dom276_cistilna2.jpg

Praznjenje

Ko je hiša priklopljena na čistilno napravo, nismo več odvisni od drugih glede odpadne vode. Vsaka čistilna naprava je majhen proizvodni obrat. Treba je upoštevati nekaj zakonskih določb in tehnoloških navodil za nemoteno obratovanje čistilne naprave. Produkta delovanja čistilne naprave sta v osnovi dva: to sta voda, ki lahko ponikne v naravi, in čez čas tudi odmrlo neaktivno blato, ki ga je treba do dvakrat na leto v majhnih količinah odstraniti. Šteje se za posebni odpadek in ga sme odstraniti le za to pooblaščeno komunalno podjetje, vendar je strošek tega odstranjevanja bistveno manjši, kot če bi vsak mesec praznili celotno greznično vsebino. Pri mali čistilni napravi za enodružinsko hišo z dna čistilne naprave odstranimo približno kubični meter blata do dvakrat na leto.

Preureditev

Mogoče je tudi, da se obstoječa greznica preuredi v čistilno napravo, in investicija se lahko povrne zelo hitro. Tak poseg je smiseln, če imamo dobro zgrajeno betonsko greznico. Po njeni preureditvi deluje naprava po principu sekvenčnega biološkega čiščenja in tudi poskrbi za to, da se voda očisti do 99-odstotno. Čistilna naprava se fiksira na predelno steno obstoječe greznice. Ta poseg zahteva določene pogoje, zato je treba pred vgradnjo preveriti prostornino in zgradbo greznice. Naprave tovrstnega tipa zagotavljajo visoko učinkovitost čiščenja, saj so parametri izpustne vode pod zakonsko določenimi mejami. Delovanje naprav ne povzroča hrupa, kar je zelo pomembno.

Leto 2017 se hitro bliža. Zaradi tega številne občine pospešeno gradijo kanalizacijske mreže, če pa je ne bodo pripeljali do vas, je seveda smiseln čimprejšnji razmislek o nakupu male čistilne biološke naprave ali preureditvi obstoječe greznice. Če gradite objekt na zemljišču, kjer ni mogoč priklop na kanalizacijsko omrežje, pa je že danes zakonsko določeno, kje je rešitev in kaj morate storiti. Odgovor je: mala čistilna biološka naprava.