V mariborskem podjetju Rikom, enem glavnih dobaviteljev propadlega Športnega centra (ŠC) Pohorje, ki ju je oba obvladovala vplivna družina Rataj, so se zadnji trenutek izognili stečaju.

Še konec novembra so bili obsojeni na insolventnost. V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so jim namreč zaradi zamude pri odplačilu posojil odpovedali posojilne pogodbe. Obenem je DUTB na sodišče vložila predlog za začetek stečaja Rikoma. Toda v podjetju, ki ima 20 zaposlenih in dobavlja opremo smučarskim središčem, so se spretno rešili. Sami so predlagali postopek poenostavljene prisilne poravnave in samodejno prekinili odločanje o stečaju.

S tem so si kupili najmanj štiri dodatne mesece. Toliko časa ima Rikom po zakonu, da upnike prepriča v potrditev načrta finančnega prestrukturiranja in na sodišče vloži uradno zahtevo za potrditev prisilne poravnave. Da bi uspel, bi moral dobiti soglasje polovice navadnih upnikov, ki jih je okoli 120 (od tega večina z zneski pod 1000 evrov) in imajo najmanj 60 odstotkov vseh terjatev. Teh je za nekaj več kot pol milijona evrov. Na samem vrhu je avstrijski izdelovalec žičnic Leitner, ki mu Rikom dolguje nekaj manj kot 200.000 evrov. Rikom je navadnim upnikom ponudil 50-odstotno poplačilo terjatev v štirih letih.

Usoda v rokah slabe banke

Četudi bi jih vodstvo Rikoma prepričalo v sprejem predloga, je njegova usoda v rokah DUTB. Ta je namreč prevzela posojilne pogodbe NLB in NKBM ter ima trenutno za več kot milijon evrov zahtevkov do Rikoma. Njegovo vodstvo priznava, da ne bodo zmogli odpraviti insolventnosti, če ne bodo reprogramirali obveznosti do DUTB in Banke Koper, ki je še edina preostala zavarovana upnica. Rikom tako med drugim potrebuje delni odpis 1,2-milijonskih obveznosti, podaljšanje zapadlosti posojil, znižanje obrestnih mer in poplačilo v skladu z unovčevanjem premoženja.

Čeprav v Rikomu zavarovanim upnikom zagotavljajo, da bodo le na ta način dobili povrnjene vse terjatve, je malo verjetno, da bi v DUTB naenkrat obrnili ploščo. Kot smo razkrili v Dnevniku, je DUTB hkrati z zahtevo za stečaj na sodišče vložila predlog za izdajo začasne odredbe in njen vpis na premoženju Rikoma. Malo pred tem je namreč iz mariborskega podjetja izginil pomemben del še neobremenjenega premoženja. Gre za informacijski sistem Higrit IT, ki ga uporabljajo številna slovenska smučišča, družina Rataj pa ga je prenesla na podjetje Turi, ki je tako kot Rikom v lasti njegovega direktorja Marka Rataja.

Rikom je bil sicer vse do leta 2012 v lasti nekdanjega direktorja ŠC Pohorje Draga Rataja in je bil pomembno vpet v poslovanje prvega mestnega žičničarja. Spomnimo, da so mariborski kriminalisti v začetku lanskega leta zaradi domnevno spornega poslovanja ŠC Pohorje ovadili njegovo nekdanje vodstvo z Dragom Ratajem na čelu.