TIG-varilci so zelo iskan kader

TIG varjenje je izjemno precizno varjenje nerjavečih kovin. Kadre s tovrstnim znanjem zaposlujejo v tovarni Krka, kmetijskih zadrugah, metliški Kolpi, v prehrambni industriji in podobnih panogah, pojasnjuje ravnateljica črnomaljske srednje šole Elizabeta Prus. Največ delavcev z znanjem TIG-varilca ta trenutek potrebuje podjetje Akrapovič, ki ga v Črnomlju že težko pričakujejo. Da je tovrstno znanje vse bolj iskano, so v črnomaljski srednji šoli zaznali že pred skoraj dvema letoma, se povezali z novomeško enoto Zavoda za zaposlovanje in se vpisali v register zunanjih izvajalcev tega programa. Zavod k njim na usposabljanje napoti brezposelne, ki so že prestali prvo grobo sito ročnih spretnosti. Od lanskega februarja se je tako na usposabljanju zvrstilo že šestnajst skupin z desetimi do dvanajstimi kandidati.

Večji del praktičnega programa izvajajo šolski inštruktorji, eden od predavateljev pa je tudi iz podjetja Akrapovič. »Program je zelo praktično naravnan, saj uči natanko tisto, kar v podjetju potrebujejo. Največji porabnik teh kandidatov je res Akrapovič, sicer pa delamo za zavod za zaposlovanje. Podatki kažejo, da se 60 odstotkov kandidatov v resnici tudi zaposli, kar je dokaj velik delež,« pojasnjuje koordinatorica usposabljanja na šoli Anica Želježnjak.

Pri Akrapoviču v Črnomlju kmalu več sto zaposlenih?

Podjetje Akrapovič naj bi proizvodnjo iz Ivančne Gorice in Kamnika pod Krimom na lokacijo nekdanjega Danfossa v Črnomlju, kjer je že zgradilo nov logistični objekt, dokončno preselilo do konca aprila. V Črnomlju je že lani zaposlilo 160 delavcev, večinoma domačinov, ki so do selitve delali na dosedanjih proizvodnih lokacijah podjetja. Po nekaterih podatkih naj bi do konca selitve v Črnomlju delalo že petsto ljudi, nato naj bi se število zaposlenih vsako leto povečalo za nekaj deset. Vendar so pri Akrapoviču previdni. »Številke so odvisne od rasti podjetja in števila naročil,« pravijo.

Ker potrebujejo v podjetju vrhunsko usposobljen in izkušen kader, so imeli kljub visoki brezposelnosti precej težav, saj kadra s tovrstnimi izkušnjami na drugi strani Gorjancev skoraj ni. Zato so se povezali z zavodom za zaposlovanje in črnomaljsko srednjo šolo. »Že drugo leto tudi štipendiramo njene dijake, ki se šolajo za poklic strojnega tehnika in oblikovalca kovin – orodjarja. Tako pridobivamo kakovosten kader, ki ga lahko spremljamo in razvijamo že med samim šolanjem.«

Izobražujejo kader, ki ga trg potrebuje

V črnomaljski šoli, kjer izvajajo tudi programa gimnazije in ekonomskega tehnika, redno spremljajo potrebe trga in se temu prilagajajo. »Od letos bo učenje TIG-varjenja tudi del predmetnika. Vsaka šola lahko namreč 20 odstotkov ur izbere po svoji presoji glede na potrebe gospodarstva. Mi smo se pač prilagodili potrebam podjetja Akrapovič,« dodaja Želježnjakova.

Na šoli so prav tako že davno spoznali, da se morajo dijaki učiti na resničnih strojih in ne na simulatorjih, na koncu pa iz rok dati konkreten izdelek, ki ga nato prodajo na trgu. »Želimo si, da bi v prihodnje izobraževali dijake tudi na način, ki se vse bolj uveljavlja. Da si dijak oziroma učenec v 9. razredu torej najde delodajalca in se potem izobražuje po prilagojenem programu, z več praktičnega usposabljanja,« je povedala Prusova.