Najprej je treba vedeti, da agresivno vedenje ni enako dominantnemu. Pes, ki je agresiven, ni nujno tudi dominanten. Dominantnost je lahko eden izmed vzrokov, zakaj se pes obnaša agresivno, ampak to se zgodi zelo redko. Vzroki za agresijo so običajno drugje. Najpogostejši vzrok je strah.

Agresivno vedenje je potencialno zelo nevarno, saj lahko hitro pride do ugriza. Pomembno je, da opazujemo telesno govorico psa, saj se agresivnost kaže na različne načine: z vihanjem ustnic, renčanjem, namigovanjem na ugriz ali celo z dejanskim ugrizom. V kateri fazi je bralčev pes, je težko predvideti, saj iz vprašanja ni razvidno. V vsakem primeru pa svetujeva, da izvede pet korakov, po katerih se postopa pri odpravljanju agresije.

1. Pokličite strokovnjaka, ki se ukvarja z vedenjem psov. To ne pomeni, da takoj pokličete prvega kinologa, ki ga najdete v imeniku, ali znanca, ki je dejaven na področju šolanja psov. Najprej se pozanimajte o strokovnjakovih izkušnjah. Najbolje je, da pride na vaš dom, saj največkrat težave nastanejo prav tam. Psa (in njegovo stopnjo agresije) je na poligonu težko ocenjevati, saj je takrat v tujem okolju in se bo morda obnašal drugače kot doma. Preostale točke, ki jih predlagava v nadaljevanju, bo strokovnjak ustrezno prilagodil vašemu primeru.

2. Ugotovite vzroke za agresivno vedenje. Treba je vedeti, zakaj se pes tako obnaša in kdaj postane agresiven. To lahko lastniki do neke mere ugotovite sami, a priporočava strokovno mnenje, saj očitno nimate vsega znanja, potrebnega za ustrezno vzgojo psa.

3. Izogibajte se spornim situacijam. Preprečiti morate, da bi s psom prišli v konflikt, ki zbudi agresijo. S preventivnim delovanjem preprečimo nesreče in poskrbimo, da se pes postopoma umiri, ker ni več izpostavljen tistim dražljajem, ki so ga gnali k agresivnemu vedenju. Delovati moramo tako, da pes ne renči ali kaže drugih agresivnih opozorilnih znakov, saj se lahko agresije tudi priuči. To pomeni, da če obnavlja »znanje renčanja« ob določeni situaciji, se bo to ukoreninilo v njegovo obnašanje. Tak pes bo natančno vedel, da lahko svoje probleme reši tako, da nakaže ugriz, in vsi se mu bodo umaknili. Naučil se bo, da se mu agresivno vedenje izplača. Bolj bo ukoreninjeno, težje ga bo odpraviti.

4. Psa morate nujno bolj zaposliti, predvsem fizično. V njem se očitno kopičijo napetosti, ki jih sprošča v obliki agresivnega vedenja. Zato mu morate pokazati sprejemljiv način, gibanje, s katerim se bo sprostil. Posledično bo imel v sebi manj napetosti in verjetnost za agresijo bo upadla.

5. Pišite dnevnik. Lastniki, ki vestno zapisujejo svoja opažanja, bodo strokovnjaku lahko najbolj dosledno prikazali dogajanje ob njegovi odsotnosti. Poleg tega bodo tudi sami ob branju zapisov lažje razumeli, kako se je agresivno vedenje razvijalo. Razumevanje vedenja je ključ do uspeha, saj ga lahko šele nato začnemo spreminjati.

Vsak dan, ko odlašate s prevzgojo, lahko agresijo poglabljate. Kljub temu da sva navedla jasne smernice za odpravo agresije, svetujeva, da težav ne začnete reševati sami. Poiščite si strokovno pomoč, preden bo za psa prepozno.

www.alfakan.si