Na gradbišču najstarejšega kopališča Kolezija je živahno. Če bo šlo vse po načrtih, bo družba Gradbeno podjetje Krk (GP Krk) dela predvidoma končala do konca junija, so povedali v službi za razvojne projekte in naložbe Mestne občine Ljubljana. »Ko bo kopališče spet odprto, pričakujemo, da bo ponovno postalo zbirališče Ljubljančanov,« je pojasnila vodja občinskega odseka za naložbe Meta Gabron.

Lanskoletna deževja in sneženje, ki je Ljubljano pobelilo tudi letos, so po navedbah občinske službe sicer nekoliko upočasnila dela na gradbišču, a po pojasnilih gradbincev zamud ne bo. Gabronova je omenila tudi, kakšno srečo so imeli, da gradnje niso še dodatno upočasnile lanskoletne poplave. »Zagatnice, ki varujejo gradbeno jamo, so namreč preprečile, da bi voda odnašala zemljino,« je pojasnila.

Strojnica srce bazena

Pokazala je na do polovice zgrajeno betonsko ploščo, ki bo nosila olimpijski bazen. Ta bo po besedah Gabronove na skoraj istem mestu kot stari, ki pa je bil nekaj metrov krajši. Srce bazena, kot je bazensko strojnico poimenovala arhitektka iz biroja Ravnikar-Potokar Tanja Košuta, je že zgrajeno, na njenem vrhu pa je bilo opaziti obrise oblin otroškega bazena. »V njemu se bodo otroci lahko učili plavati,« je omenila Gabronova.

Objekt, v katerem bodo poleg kopališke recepcije še okrepčevalnica, notranje sanitarije in preoblačilnice, manjši kompleks savn ter prostori za osebje, reševalca in prvo pomoč, bo zgrajen ob Gunduličevi ulici. Vstop v kopališče bo z Gunduličeve, sta povedali sogovornici in pokazali, da se bo vhod v podzemno garažo nahajal desno od glavnega vhoda. »Ker se bodo kopali večinoma poleti, pričakujemo, da bodo Ljubljančani na Kolezijo večinoma prihajali peš ali s kolesi. Če pa bodo prišli z avtomobili, bodo imeli kje parkirati,« je dodala Gabronova.

V kotu Hajdrihove in Gunduličeve ulice, iz katerega so gradbeni delavci že pred časom odstranili star, dotrajan objekt kopališča, bo po novem zelenica z igriščem za odbojko na mivki. Ob bazenu bodo še zunanje preoblačilnice in sanitarije, v fasado katerih bodo vstavljeni teracni arhitekturni elementi, ki so zapuščina starega kopališča. Ohranjene kamnite elemente stare Kolezije pa bodo arhitekti uporabili kot klopi na zelenicah.

Kulturna dediščina

Ostanke starega kopališča mora občina vključiti v novo, ker je tako zahtevala ljubljanska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je bila Kolezija vpisana v register kulturne dediščine. Poleg ohranjanja starih elementov kopališča so na kulturnovarstvenem zavodu zahtevali še, da občina pred rušenjem pripravi arhitekturni posnetek starega objekta in ohrani obstoječa drevesa, so povedali na zavodu. Dodali so še, da je bila Kolezija evidentirana kot kulturna dediščina zaradi krajinske arhitekturne zasnove celotnega kopališča in njegove umeščenosti v obvodni prostor ter vstopni del kopališča.

Medtem ko dela na gradbišču tečejo, pa občina že išče dobavitelja zunanje in notranje opreme za kopališče. Iz javnega razpisa za dobavo in montažo opreme, na katerega se morajo ponudniki odzvati do 16. marca, je razvidno, da bo občina kopališče opremila med drugim z goli za vaterpolo, koši za vodno košarko, kupila bo še semafor za vaterpolo, plavalne ure in tudi bazensko dvigalo za prenos oseb na vozičkih v bazen in iz njega.