Tudi letos bodo zasedene vse razpoložljive kapacitete GR na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih površin v vseh razpoložljivih dvoranah, v treh dodatnih montažnih dvoranah ter na zunanjih razstavnih površinah. Sejem bo letos potekal pod sloganom Črta, načrt, prostor, na njem pa se bo predstavilo 549 podjetij iz 32 držav. Organizatorji tudi letos pričakujejo izjemen obisk, več kot 55.000 obiskovalcev.

Številna predavanja

Na sejmu boste lahko našli številne ponudnike in proizvajalce praktično z vseh področij gradnje in obnove. Pa tudi nasvete neposredno od proizvajalcev ter tudi na številnih delavnicah in predavanjih. Ob tem bodo številni proizvajalci ponujali tudi različne sejemske popuste, kar prav tako ni zanemarljivo.

Strokovna in neodvisna predavanja, svetovanja in delavnice bodo potekali v avli preddverja Kupole, galeriji nad preddverjem Kupole ter v dvorani 1 (Urška). Gradbeni inštitut ZRMK tako vabi na razstavno-svetovalni prostor v dvorani 1 vse, ki jih zanimajo vprašanja o gradnji in prenovi stavb, trajnostnem razvoju, trajnostni gradnji in načrtovanju, okoljskem in trajnostnem vrednotenju stavb, pasivnih in skoraj ničenergijskih hišah, učinkoviti rabi energije v stavbah, celovitih energijskih prenovah in okoljskem vrednotenju stavb, energijski učinkovitosti gospodinjskih aparatov, energetski izkaznici stavbe, zelenem (javnem) naročanju, izboljšanju potresne odpornosti obstoječih stavb, odpravljanju posledic naravnih nesreč ali subvencioniranju okolju prijaznih naložb, pomoči lokalnim skupnostim pri pridobivanju finančnih sredstev in pristopov pri gradnji infrastrukturnih in komunalnih objektov ter drugem. Svetovanje bo potekalo na brezplačnih strokovnih svetovanjih, predavanjih, omizjih in delavnicah.

Vzporedno z individualnimi svetovanji bodo med torkom in petkom izvedena krajša tematska strokovna predavanja in delavnice strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK.

Na galeriji nad preddverjem dvorane Kupola v 1. nadstropju bodo neodvisni svetovalci svetovalne mreže ENSVET za strokovne in nepristranske nasvete obiskovalcem sejma skrbeli vsak dan od 10. do 18. ure. Svetovali bodo pri odločitvah, kako zmanjšati ali čim bolj racionalno načrtovati porabo energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, kakšen sistem ogrevanja ali hlajenja je pametno izbrati, kako pripraviti drva za kurjavo in kako poskrbeti za pravilno vzdrževanje kurilnih naprav. Na predavanjih bo mogoče izvedeti, kako načrtovati energijsko učinkovito hišo in instalacije v njej, kakšna toplotna zaščita je potrebna, kako poskrbeti za čim boljše bivalno ugodje in kako načrtovati prezračevanje prostorov, kakšne so prednosti sodobnih kurilnih naprav, solarnih sistemov in obnovljivih virov energije, kako odpraviti toplotne mostove in plesni, kako deluje biološka čistilna naprava in zakaj so prašni delci nevarni za zdravje. Seznaniti se bo mogoče s samogradnjo sprejemnikov sončne energije, s prakso pri obnovi hiše in obratovanjem fotovoltaične elektrarne, z izvedbami toplotnih črpalk in s cenovnimi razmerji med energenti in sistemi ogrevanja.

Sanacija starejših stavb

Predavanja in nasveti strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK ne bodo samo splošni, ampak tudi konkretni. Koristni za stanovalce v starejši stavbi, ki jo je treba statično utrditi ali zaščititi pred vlago ali dodatno poskrbeti za potresno odpornost stavbe. Novi pravilnik o toplotni zaščiti zahteva boljšo izolacijo, a se pri izvedbi lahko pojavi veliko težav. Upoštevati je treba še pravilnik o požarni zaščiti, ki utegne še dodatno vplivati na odločitev. Na sejmu bo mogoče izvedeti tudi, na kaj je treba paziti pri izbiri oken in zakaj je tudi nakup »najboljšega okna« lahko stran vržen denar, če to ni pravilno vgrajeno, zakaj je treba zagotoviti zrakotesnost za manjšo porabo energije, kako se s termografijo iščejo toplotni mostovi in napake pri izvedbi, kateri so vzroki za vlago in plesen v stanovanjih, kako zagotoviti bivalno ugodje s pravilno razporeditvijo oken, kako se uporablja georadar, ki je praktična in neporušna metoda iskanja poteka inštalacij (vodovod, elektrika, plinovod) v zidovih ali na terenu, kako ukrepati ob naravnih nesrečah – poplave, neurja in plazovi. Ter seveda, kako poskrbeti za učinkovito in racionalno prezračevanje.

Predstavljena bo še dejavnost Eko sklada, ki si prizadeva s kreditiranjem in subvencioniranjem spodbujati okolju prijazne naložbe, namenjene fizičnim in pravnim osebam.

Vsak dan bo potekalo tudi predavanje o energetski izkaznici stavbe – kdaj in zakaj jo potrebujemo ter postopek pridobitve licence za izdelovalca energetskih izkaznic. Na infotočki na razstavnem prostoru bo za obiskovalce vsak dan potekalo svetovanje v zvezi z izdelavo in pridobitvijo energetske izkaznice stavbe, kar bodo izvajali neodvisni strokovnjaki s pridobljeno licenco.

Predstavljen bo tudi projekt YAECI – kazalnik letnih stroškov energije za delovanje električnih gospodinjskih aparatov, ki nam pomaga pri lažji odločitvi pri nakupu, večji energijski učinkovitosti, prijaznosti do okolja in načrtovanju gospodinjskega proračuna.

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v prenove

Zelo aktualna bo delavnica o pripravi dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenove stavb, ki bo v dvorani 1 (Urška) potekala 11. marca od 10. do 14. ure. Obstoječi stavbni fond namreč predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Stavbe so ključne za doseganje ciljev EU v zvezi z zmanjšanjem rabe končne energije v stavbah, doseganja deleža OVE v rabi končne energije za ogrevanje in hlajenje ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. Strategija bo opredelila potencial stavb za prenovo, stroškovno učinkovite pristope k prenovi, politike in ukrepe za spodbujanje energijsko učinkovitih prenov ter opredelila cilje pričakovanega prihranka energije in širših koristi. Dolgoročna strategija bo s sodelovanjem različnih deležnikov (banke, finančne institucije, gradbeni izvajalci, občine, organizacije R&D…) predstavljala celovito in jasno usmeritev, kako naj država pristopi in tudi konkretno spodbuja prenovo javnih stavb v Sloveniji. Uporabljena bo tudi kot izhodišče za oblikovanje nacionalnega energetskega koncepta. Razprava ne bo zanimiva le za strokovno javnost, obiskovalce sejma in proizvajalce toplotnih izolacij, naprav in sistemov, ampak tudi za predstavnike lokalnih skupnosti in javnega sektorja, nepremičninske posrednike, upravnike večstanovanjskih stavb in finančne inštitucije.

Vesela ura

Sejem bo od 10. do 15. marca, od torka do sobote, odprt od 9.30 do 19.30, v nedeljo pa do 18.00 ure. Cena vstopnica je 9 evrov, letošnja novost pa so »vesele urice« – cena vstopnice, znižana na 5 evrov, ki jo je mogoče izkoristiti v torek, sredo in četrtek (11.–13. 3.) od 13.00 do 15.00. (hh)