Branko Tamše:

Slovenija ima v tem trenutku doslej ver jetno največjo izbiro kakovostnih igral cev, a žal so (bili) nekateri nosilci igre v zadnjem obdobju poškodovani. Želim si, da Slovenci v Katarju najprej dosežejo osnovni cilj, ki pa je sočasno tudi cilj šte vilnih drugih reprezentanc – uvrstitev v kvalifikacije za OI 2016. V skupini je cilj osvojitev prvega ali drugega mesta, a bi vseeno opozoril tudi na nevarna Katar in Belorusijo, prav tako ne smemo pod cenjevati Brazilije in Čila. Prvo ali drugo mesto prinaša lažjega nasprotnika v os mini finala, a izločilni sistem prinaša tu di nevarnosti. V skupinskem delu poraz ni nujno usoden, v osmini finala pa je že, saj ni več možnosti za popravni izpit. Poudaril bi, da nas nasprotniki v zadnjih letih gledajo z drugačnimi očmi. Zaveda jo se, da smo kakovostni in nas spoštuje jo, zato bo dejavnik presenečenja pri njih glede na minula leta precej manjši oziro ma ga sploh ne bo. To pomeni, da ne bo mo presenečenje za nikogar, a verja mem v našo reprezentanco. Če se bodo kockice dobro zložile v mozaik, bi lahko bila Slovenija vseeno eno najprijetnejših presenečenj in reprezentanca, o kateri bi se po SP največ govorilo in pisalo.

Ivan Vajdl:

Reprezentanca je že dolgo skupaj in do bro dela pod Deničevim vodstvom. Upam le, da ne bo še dodatnih poškodb, ki so bile prisotne že med pripravami. Glede na nasprotnike v skupini in križa nje v osmini finala z ekipo iz skupine B ima Slovenija možnost priti visoko. Upam, da bo naredila kakšen zgodovin ski rezultat na SP: morebiti ponovila ali celo presegla dosežek s SP 2013 v Španiji. Zagotovo se bo poznala odsotnost Boru ta Mačkovška in Nenada Bilbije na polo žaju levega zunanjega igralca, saj gre za izrazita strelca z desetih, enajstih me trov. A Klemen Cehte je na zadnjih tek mah pokazal, da ju lahko nadomesti. Prav tako ju je mogoče nadomestiti s hi trejšimi in nižjimi igralci, hitro igro, hi trim pretokom žoge, hitrimi (pol)proti napadi in hitrim izvajanjem s sredine igrišča. To pomeni več igre ena na ena, več samostojnih prodorov, igranje na krožnega napadalca… Že velikokrat je Slovenija pokazala, da lahko zmaguje tudi brez izrazitih strelcev od daleč. Kar se tiče favoritov, so to reprezentance, ki že dolga leta krojijo evropski in svetovni vrh: Francija, Španija, Danska in Hrvaš ka. V tem krogu je potrebno iskati nosil ce kolajn in svetovnega prvaka, želim pa, da bi se v njem znašla tudi Slovenija.

Uroš Šerbec:

Odkar reprezentanco vodi selektor De nič, nas je ta že kar navadila in razvadila z visoko ravnjo igre in rezultatov, zato so se seveda povečali tudi pričakovanja in apetiti javnosti. Imamo zelo močno re prezentanco in velik izbor kakovostnih igralcev, med katerimi večina igra v tuji ni in ima pomembne vloge v svojih klu bih. Dobili so nekaj izkušenj več in so dozoreli, zato lahko v Katarju pričaku jemo dober, odličen rezultat. To pomeni najprej napredovanje iz skupine s prve ga ali drugega mesta, nato pa v osmini finala obračun z nasprotnikom iz sku pine B, v kateri je vsaka reprezentanca premagljiva. Uvrstitev v četrtfinale od pira marsikaj, razplet tekme za napre dovanje v polfinale pa bo odvisen od dnevne forme, utrujenosti igralcev, mo rebitnih poškodb… Ne glede na četrtfi nalnega nasprotnika sem prepričan, da nobena reprezentanca ni v takšni pred nosti pred Slovenijo, da je ta na eni tek mi ne bi mogla premagati. Upam si trdi ti, da bomo zanesljivo prišli v četrtfina le, potem pa – zakaj ne bi ponovili polfi nala s SP 2013 v Španiji ali ga morebiti še celo nadgradili? Krog favoritov za ko lajne je zelo širok: ne bom odkril tople vode, če rečem, da so v ožjem Francija, Danska, Hrvaška in Španija, v širšem pa tudi Slovenija.