Kljub vsemu je jasno, da v prihodnjih dveh letih sredstev v litijskem proračunu več kot za pokrivanje rednih stroškov ne bo, glede na prezadolženost občine in načrtovano vnovično dokapitalizacijo SVC Litija v višini treh milijonov evrov pa se še posebej v primeru stečaja podjetja postavlja vprašanje, ali bo občina sploh lahko plačilno sposobna, saj že letos niso nakazali sredstev vsem javnim zavodom. Koliko in katerim proračunskim porabnikom poleg Osnovne šole Litija, o čemer smo že pisali, še dolgujejo, pa na občini ne razkrivajo, saj pravijo, da bo realizacija letošnjega proračuna znana v zaključnem računu. Tega bodo občinski svetniki obravnavali na aprilski seji.

Naložbe niso nujno ogrožene

Če bi se zgodil najbolj črn scenarij in bi občini zaradi nelikvidnosti blokirali transakcijski račun, bi bili omejeni le na plačevanje obveznosti, določenih v zakonu. Kot smo izvedeli na finančnem ministrstvu, bi imela občina kljub blokiranim računom proste roke tudi pri sredstvih za nedokončane oziroma nepoplačane naložbe. V Litiji morajo izvajalcem gradnje nove osnovne šole na primer poplačati še 2,4 milijona evrov, prihodnje leto pa jih čaka še ureditev športnega igrišča in Ceste komandanta Staneta v višini 0,5 milijona evrov, pri čemer bodo še dobrih 850.000 evrov prejeli od šolskega ministrstva. Za rekonstrukcijo cest ob izgradnji čistilne naprave in kanalizacijskega sistema bo občina skupno namenila 5,9 milijona evrov, pri čemer bi letos morali plačati 1,1 milijona evrov, prihodnje leto 3,7 milijona evrov, leta 2016 pa 1,1 milijona evrov. Ali so letošnji del že poravnali, na občini niso pojasnili, znano pa je, da občina za nekatera letos izvedena dela ni prejela računov, čeprav bi jih zaradi plačila DDV morala izdati sama.

Do evropskih sredstev le, če zagotovijo svoj delež

Za gradnjo čistilne naprave, ki jo gradijo skupaj s sosednjo šmarsko občino, pa delež litijske občine znaša 3 milijone evrov, pri čemer imajo letos za 1,1 milijona odprtih, a še ne zapadlih računov. 90 odstotkov bodo pokrili z evropskimi in državnimi sredstvi, a jih bodo prejeli šele, ko bodo plačali svoj delež. Še 170.000 evrov pa imajo odprtih tudi obveznosti za gradnjo medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje Ceroz. Od tega zneska mora občina zagotoviti 36 odstotkov, prihodnje leto pa še 373.000 evrov.

Spomnimo, da težave litijskih javnih financ povzroča predvsem reševanje Socialno varstvenega centra Litija. SVC Litija namreč nima nobenih prihodkov, saj gresta najemnini vrtca in glasbene šole neposredno NLB kot banki upnici, tako da družba nima niti za plačilo elektrike, občini pa je v vodo padla tudi vloga na razpisu za razvoj regij, kjer so se potegovali za 7,5 milijona evrov, s katerimi bi ob lastnem vložku 2,3 milijona evrov odkupili dom za starejše občane in vrtec ter poplačali Lesnino MG, dobavitelja opreme v domu starejših občanov, in kupili medgeneracijsko središče, s čimer bi družbi olajšali odplačevanje kreditov. Čeprav je Rokavec prepričan, da bodo z upravnim sporom kljub vsemu prišli do omenjenih sredstev, pa poznavalci menijo, da je kandidiranje za evropska sredstva, s katerimi bi odkupili premoženja od svojega podjetja, absurd.