Odgovor: Da, upravnika ste dolžni izbrati. Po zakonu ga potrebuje vsaka nepremičnina, ki ima vsaj dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj). Izbor upravnika se sicer šteje za posel rednega upravljanja, kar pomeni, da mora za njegovo imenovanje glasovati večina etažnih lastnikov (po solastniških deležih na skupnih delih). Če pa upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

Vprašanje: V našem bloku se etažni lastniki ne moremo dogovoriti, kdo izmed nas naj bo upravnik. Kaj lahko v takšnem primeru storimo?

Odgovor: V konkretnem primeru vam ne preostane drugega, kot da predlagate sodišču, naj določi upravnika. Zakon namreč določa, da lahko, če upravnik ni določen, vsak izmed etažnih lastnikov predlaga, da sodišče določi upravnika v nepravdnem postopku.

Mag. Boštjan J. Turk