Razvojni center kreativne pohištvene industrije pod svojim okriljem združuje slovenska podjetja in organizacije: Alples, d.d., Murales, d.d., Helios, d.d., Gonzaga Pro, d.o.o., Klun Ambineti, d.o.o., Fakulteta za dizajn, Mizarstvo Bolčič, Triis d.o.o., IB Caddy d.o.o., Univerza v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije in Zavod lesarski grozd. Na razstavi so predstavljeni izdelki, ki so še v fazi prototipa, in izdelki v postopku produkcije in mednarodnega trženja. Rezultat štiriletnega razvoja RC31, ob sofinanciranju Evropske unije, je deset programov oziroma konceptov pohištva, šest premaznih sistemov za pohištvo, programska oprema za 3D-vizualizacijo pohištva, trije patenti, pet znamk, petnajst modelov in sedem spin off podjetij. V štiriletnem obdobju je bilo v razvoj RC31 skupno vloženih 8,5 milijona evrov.

Robert Klun, u.d.i.a., direktor podjetja Magnet design je ob odprtju razstave poudaril: »Razvojni center kreativne pohištvene industrije RC31 povezuje in nadgrajuje razvojno-raziskovalne zmožnosti in kompetence za prodor slovenske lesne pohištvene industrije na mednarodni trg izdelkov. Naš namen je pospeševanje izkoriščanja slovenske surovinske baze in spodbujanje razvoja produktov visoke dodane vrednosti, ki jih odlikujeta vrhunski dizajn in kakovostna izdelava.« Iztok Bizjak, predsednik uprave RC31, pa je povedal: »Sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo je bilo dobro, produktivno in partnersko. V okviru RC 31 si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da Razvojni center kreativne pohištvene industrije RC31 postane osrednje razvojno jedro slovenske kreativne pohištvene industrije.«

Napovedal je sodelovanje z vabljenimi arhitekti tudi v prihodnje, ko bo javnosti en dan v mesecu omogočena svetovalna pomoč slovenskih arhitektov. Za obiskovalce Magnet designa bo brezplačna. Obiskovalci si lahko eksponate Razvojnega centra kreativne pohištvene industrije RC31 ogledajo vsak delovni dan med 9. in 18. uro v razstavnem prostoru Magnet Design, na Masarykovi 14 v Ljubljani, kjer lahko tudi glasujejo za najbolj všečne ekponate in sodelujejo v nagradni raziskavi RC 31.