Znižanje cene električne energije in zemeljskega plina je izračunano na podlagi povprečja tarif iz rednih cenikov ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani Agencije za energijo. To pomeni, da si lahko povprečno gospodinjstvo, ki uporablja elektriko in plin, obeta prihranke v višini 164 evrov na leto.

Tri zmagovalne ponudbe, dva zmagovalca

Licitacija je potekala 16. oktobra in na njej so sodelovali vsi pomembnejši slovenski dobavitelji električne energije in plina. V kategoriji elektrika je zmagalo podjetje Gen-I, d.o.o., v kategoriji plin je zmagalo podjetje Energija Plus, d.o.o., v kategoriji elektrika + plin pa je spet zmagalo podjetje Gen-I, d.o.o..

V posamezni kategoriji so za povprečno gospodinjstvo pričakovani naslednji prihranki:

– za elektriko 70,10 evra oziroma več kot znaša mesečna položnica povprečnega gospodinjstva,

– za plin 94,51 evra oziroma več kot znaša povprečna mesečna položnica povprečnega gospodinjstva,

– za elektriko + plin 140,71 evra.

Na ZPS posebej izpostavljajo, da zgornji izračuni temeljijo na profilu povprečnega gospodinjstva, porabe pa se med seboj zelo razlikujejo. Zato bo višina prihranka, ki si ga potrošnik lahko obeta od zamenjave, vsakemu znana šele, ko bo prejel oceno prihrankov.

Preverili so določila pogodb in splošnih pogojev, ki veljajo za potrošnike, ki bodo dobavitelja zamenjali v okviru skupinskega nakupa. Gre za pogodbe brez vezave, brez skritih stroškov, z navzgor omejeno ceno za prihodnjih 12 mesecev, ter z zavezo dobavitelja, da bo pravočasno sporočil potrošnikom ceno, ki bo veljala po izteku 12 mesecev.

Potrošniki, ki so prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddali do 15. oktobra, bodo prejeli individualno oceno prihrankov v drugi polovici novembra, in sicer na podlagi podatkov iz oddane prijave.

Zamenjava dobavitelja se splača

Rezultati licitacije kažejo, da se zamenjava splača. Najvišje prihranke si lahko obetajo tisti, ki dobavitelja elektrike in plina še nikoli niso zamenjali. Zamenjava dobavitelja je po zagotovilih Agencije za energijo preprosta in varna.

»Naša zmaga na avkciji ZPS tako v kategoriji oskrbe z električno energijo kot tudi kategoriji skupne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom samo še enkrat dokazuje, da smo zares edina prava izbira za odjemalce. Veseli smo, da se bo našim skoraj 120.000 odjemalcem v kratkem pridružilo novih 20.000 gospodinjstev, je ob zmagi izjavil dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I. »V Energiji plus smo zelo ponosni, ker smo po uspešno izpeljani avkciji oziroma projektu skupinskega nakupa z ZPS trenutno najugodnejši dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji. Na delo, ki nas čaka v prihodnjih tednih, smo dobro pripravljeni, tako da bomo za vse nove kupce zemeljskega plina uredili vse formalnosti, povezane z zamenjavo dobavitelja v najkrajšem možnem času. Svojim novim kupcem bomo ponudili tudi vrsto ugodnosti, ki so jih deležni vsi naši sedanji kupci. Želimo, da bi tudi z novimi kupci spletli dolgoročen odnos, saj zvestobo še posebno cenimo in nagrajujemo. Energija plus je partner s pravo energijo,« pa sporočajo iz Energije plus.

Več na www.zps.si.