Odgovor: Na zemljiški kataster morate vložiti zahtevo za spremembo podatkov, in sicer najpozneje v tridesetih dneh po nastalih spremembah. Zahtevi za spremembo podatkov katastra stavb mora biti priložen tudi elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Geodetsko podjetje ali projektant mora v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb opraviti obravnavo in vam pokazati vsebino sprememb. Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, vas lahko pozove, da v treh mesecih vložite zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če tega ne storite, ste odgovorni za prekršek.

Vprašanje: Nedavno sem v Ljubljani kupil stanovanje. Zanima me, kakšen je postopek spremembe številke stanovanja v bloku. Ali lahko spremembo številke predlagam tudi sam kot novi lastnik?

Odgovor: Da, lahko. Številke stanovanj se sicer lahko spremenijo na zahtevo vseh lastnikov stavbe ali pa upravnika stavbe, če je to potrebno zaradi boljše preglednosti in urejenosti označitve stanovanj. Zahtevo za spremembo številke stanovanja pa lahko predlagate tudi sami v primeru spremembe lastništva.

Mag. Boštjan J. Turk