Odgovor: Za točen odgovor na vaše vprašanje bi moral poznati vsebino morebitnega določila, ki ureja rok plačevanja najemnine. Če je ta rok določen (v večini najemnih pogodb je tako), potem vam lahko lastnik res krivdno odpove najemno pogodbo, vendar pa vam je ne more odpovedati s tožbo, če vas predhodno ne opozori pisno, da kršite najemno pogodbo, da torej niste v roku plačali najemnine. Vročiti vam mora opomin, v katerem vas mora pozvati, da plačate najemnino in vam za to določiti primeren rok, pri čemer ta rok ne sme biti krajši kot 15 dni. Če pa v najemni pogodbi rok plačila najemnine ni določen, velja, da krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe sploh ne obstaja, dokler ne mine 60 dni od dneva, ko vam je najemodajalec vročil račun za plačilo najemnine.

Vprašanje: Z mamo sva pred štirimi meseci podpisali pogodbo o dosmrtnem preživljanju, v skladu s katero bi jaz postala lastnica stanovanja po njeni smrti, v zameno, da bi ji pomagala pri določenih stanovanjskih opravilih, pri prevozih k zdravniku, pri nakupih v trgovini ipd. V vmesnem času so se najini odnosi precej poslabšali in zdaj mi mama grozi z razvezo pogodbe, tako da ne bom po njeni smrti dobila ničesar. Želim poudariti, da so njeni očitki neutemeljeni, saj jo obiščem, kadar le zmorem, zadnji mesec sem jo denimo dvakrat peljala k zdravniku, ji večkrat prinesla stvari iz trgovine, kaj več pa nisem zmogla, saj mi zmanjkuje časa, ker sem samohranilka z dvema otrokoma in s službo, v kateri delam tudi po deset ur. Mama očitno bremen, ki jih prinaša sodobni čas, ne razume. Zanima me, ali lahko mama tako ravna?

Odgovor: Mama ima načelno pravico zahtevati, da se pogodba o dosmrtnem preživljanju razveže, če so se razmere po sklenitvi pogodbe tako spremenile, da je postala izpolnitev pogodbe znatno otežena. Med spremenjene razmere spada tudi poslabšanje odnosov med vama, vendar pa bo morala mama dokazati predvsem to, da so se vajini odnosi tako poslabšali, da je postala izpolnitev pogodbe res otežena. Če je tako, kot pravite, da pogodbo izpolnjujete po svojih najboljših močeh, medtem ko so materina pričakovanja glede tega očitno precej nerealna in pretirana, bo mama težko uspela z razvezo pogodbe.

Mag. Boštjan J. Turk