Pravil košer prehrane je veliko, najbolj znano pravilo je, da se ne smeta mešati meso in mleko, da ju ne smejo jesti v istem obroku. Zato imajo v mnogih judovskih kuhinjah dva hladilnika – enega za meso, drugega za mleko in mlečne izdelke. Med prepovedane izdelke sodijo še svinjina, školjke in ptice ter striktno po tori tudi kamele. Pri pripravi hrane sledijo različnim zapovedim, denimo sladkor je lahko le iz sladkornega trsa. Meso mora biti zaklano z izpuščeno krvjo, ostanki krvi v mesu pa odstranjeni. V istem obroku se ne sme jesti rib in mesa. Zelenjava ne sme imeti črvov, ker je nečisto vse, kar lazi po tleh, medtem ko je jabolko s črvi dovoljeno pojesti. Košer hrana, ki pride v stik z nekošer hrano, postane nečista, kar velja tudi za aditive in podobno.

Če želi prehrambni izdelek imeti oznako košer, morajo biti v njem vse sestavine košer, prav tako mora biti nadzorovan proces priprave, vso hrano pa odobri za to pristojni rabin.

V sodobnem svetu velja, da je košer hrana zelo kakovostna in zdrava, zato ni čudno, da trg košer hrane raste in je ne kupujejo le Judi, temveč je priljubljena tudi denimo med vegani.