Poziv k priseljevanju

Na letaku domnevni Boris Popovič pojasnjuje, da je Ankaran s svojo lego, obalo in bogatimi zalednimi zemljišči temelj za nadaljnji razvoj Kopra in da se mesto zaveda svojega zaledja, zato so že doslej veliko vlagali ravno v krajevno skupnost Ankaran. Obenem povabi poštene in polnoletne Ankarančane, naj se jim pridružijo v stranki in kandidirajo za občinske svetnike, svojim podpornikom pa sporoča tudi, da bi bilo dobrodošlo, če bi bili za dan volitev pripravljeni še komu zunaj občine odstopiti del svojega stanovanja. S tem ko bi prišleki na upravni enoti dobili zgolj formalno stalno prebivališče, bi lahko tudi kot volilci pripomogli k njihovi zmagi. Za Popoviča nič kaj presenetljiv slog, a vendar so včeraj z Mestne občine Koper prebivalcem Ankarana in širši javnosti sporočili, da gre pri vsem tem za zlonamerno potegavščino. »Ugotavljamo, da so avtorji letaka protizakonito in v nasprotju z določili občinskega odloka o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper na letaku uporabili grb Mestne občine Koper, prav tako so na hrbtni strani letaka ponaredili uraden občinski dokument,« so jasni na občini. Zaradi kršenja zakona o volilni in referendumski kampanji so tudi že podali prijavo na Inšpektorat za notranje zadeve, obvestili policijo, tožilstvo, informacijsko pooblaščenko in komisijo za preprečevanje korupcije.

Mišič vpletenost zanika, odgovoru o kandidaturi se izmika

Na družbenih omrežjih se je na to odzval tudi Mišič, dejanje obsodil in zapisal, da »očitno za to akcijo stojijo tisti samooklicani vladarji Ankarana, ki že vrsto let zavirajo razvoj Ankarana, a zdaj očitno niso več tako sigurni vase in zato, namesto da bi svojo energijo porabili za dobrobit krajank in krajanov Ankarana, zdaj ustvarjajo umetnega sovražnika po načelu skregaj in vladaj«. Sedanji predsednik krajevne skupnosti in tudi doslej edini uradni kandidat za župana Ankarana Gregor Strmčnik se v teh besedah včeraj ni prepoznal. Tudi sam ocenjuje, da gre pri vsem za hudomušnost. Meni pa, da ne gre več za šalo, ko spremlja podatke o najverjetneje fiktivnem priseljevanju v kraj in s tem večanje volilne baze. Po njegovih informacijah se je v Ankaran v zadnjih treh tednih preselilo okoli 200 ljudi, kar je desetina volilcev. »Krajevna skupnost bo pred volitvami uradno zahtevala od upravne enote pojasnilo, ali je prišlo tudi do fiktivnega priseljevanja,« pravi. Medtem ko se Mišič resnemu odgovoru glede dejanske kandidature še izmika, se med drugimi možnimi kandidati za župana Ankarana omenja več imen, ki pa večinoma prav tako ne prihajajo iz Ankarana.