V študijskem letu 2012/2013 je štipendije EU za študij ali usposabljanje v tujini v sklopu programa Erasmus prejelo skoraj 270.000 študentov, kar je nov rekord. Študij na tuji univerzi še naprej ostaja najbolj priljubljena izbira, eden od petih študentov oziroma 55.000 študentov pa se odloči za delovno prakso v podjetju prek programa Erasmus.

Povprečna štipendija iz programa Erasmus, ki naj bi pomagal kriti stroške življenja v tujini in potne stroške, je znašala 272 evrov na mesec, kar je devet odstotkov več kot leto prej, ko je znašala okroglih 250 evrov. V nekaterih državah štipendije dodatno zvišajo še z denarjem iz nacionalnih, regionalnih ali institucionalnih skladov.

Program Erasmus ni le shema za izmenjavo študentov. V študijskem letu 2012/2013 je več kot 52.600 učiteljev in upravnih delavcev prejelo denar iz programa Erasmus za poučevanje ali usposabljanje v tujini. Približno 500 zaposlenih v podjetjih – kar pomeni več kot 20-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim letom – je prav tako prejelo podporo programa Erasmus za poučevanje na visokošolskih ustanovah v tujini, kar kaže na vse večje zanimanje za usklajevanje izobraževanja in usposabljanja s potrebami trga dela.

Novi program Erasmus+ bo s skoraj 15 milijardami evrov, kar je 40 odstotkov več kot v predhodnem finančnem obdobju, v prihodnjih sedmih letih, torej med letoma 2014 in 2020, zagotovil štipendije za štiri milijone ljudi, med njimi za dva milijona visokošolskih študentov in 300.000 zaposlenih. Prav tako bo financiral 135.000 študentskih izmenjav in izmenjav zaposlenih med Evropo in partnerskimi državami na svetovni ravni.

Cilj EU do konca desetletja je doseči vsaj 20-odstotno mobilnost študentov. Trenutno je približno 10 odstotkov študentov na študiju ali usposabljanju v tujini, od tega jih približno polovica prejema štipendijo iz programa Erasmus. jpš