Vlada je MIZŠ povečala pravice porabe na projektu center za smučarske skoke in polete ter postavke namenskih sredstev Evropske unije. Ob pripravi sprememb proračuna za leto 2014 pri MIZŠ sredstva niso ustrezno načrtovana na namenskih postavkah EU ter pripadajoči slovenski udeležbi. Pravice porabe za omenjeni projekt po mnenju vlade niso bile načrtovane v zadostni višini, zato bo moralo pristojno ministrstvo poskrbeti, da bodo te ustrezno zagotovljene v finančnem načrtu.

Projekt Nordijski center Planica - 1. faza - Center za smučarske skoke in polete je eden izmed ključnih projektov v operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Z zagotovitvijo potrebnih sredstev bosta zagotovljena ustrezno črpanje evropskih sredstev in uspešna izvedba investicije nacionalnega pomena, so še zapisali v sporočilu za javnost Urada vlade za komuniciranje.