Sklep zavrnili

Izredno sejo je zahtevalo šest svetnikov. Predlagali so sklep, da bi programski svet RTVS na podlagi sodne odredbe z Natašo Pirc Musar sklenil pogodbo o zaposlitvi s 1. julijem. Z desetimi glasovi za in 12 proti je svet takšen sklep zavrnil, nato pa z 12 glasovi za in sedmimi proti sprejel sklep o zamrznitvi vseh aktivnosti v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja.

Pod zahtevo za sklic izredne seje programskega sveta so se podpisali Nikola Damjanić, Ciril Baškovič, Jedrt Jež Furlan, Božo Zorko, Jelka Stergel in Nataša Bolčina Žgavec. Zahtevo za sklic so utemeljili prav z začasno odredbo delovnega in socialnega sodišča iz začetka junija.

Sodišče je do dokončne odločitve ustavilo vnovični postopek imenovanja generalnega direktorja RTVS. Ugotovilo je namreč, da programski svet ne more sam razveljaviti lastnih sklepov niti vanje kako drugače posegati, kot je to storil s sklepom o obnovi postopka imenovanja.

Baškovič je v imenu pobudnikov seje poudaril, da iz sodne odredbe nedvoumno izhaja, da programski svet RTVS ne sme izvrševati sklepa, s katerim je odpravil sklep o imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico. Po njegovih besedah svet z nadaljnjim izvrševanjem spornega sklepa tvega kazen.

Štular predlagal sklep o zamrznitvi vseh aktivnosti v zvezi z imenovanjem

Za razliko od Baškoviča je v. d. predsednika programskega sveta Mitja Štular opozoril, da bi svet z glasovanjem o predlogu pobudnikov seje posegel v imenovanje generalnega direktorja in s tem kršil sodno odredbo. Štular je zato predlagal sklep o zamrznitvi vseh aktivnosti v zvezi z imenovanjem.

Enako opozorilo kot Štular je na svetnike naslovila tudi vodja pravne pisarne RTVS Sabrina Muratović.

Pirc Musarjeva se je obrnila na delovno in socialno sodišče, ker nacionalna RTV hiša z njo ni sklenila pogodbe o zaposlitvi kljub temu, da jo je programski svet 7. aprila izvolil za generalno direktorico. Potem ko je DZ razrešil dva svetnika zaradi neizpolnjevanja pogojev, je namreč svet obnovil postopek imenovanja.

Vnovične volitve predsednika sveta

Današnjo izredno sejo je programski svet izkoristil tudi za vnovične volitve predsednika sveta. Tokrat je bil edini kandidat Štular, ki pa ni uspel zbrati potrebne večine svetniških glasov. Svet je prvič volil predsednika na svoji ustanovni seji 4. februarja. Za predsedniško mesto sta se takrat potegovala Štular in Baškovič.

Ker nobeden od njiju takrat ni prejel večine glasov, so svetniki v skladu z zakonom o RTVS Štularja, ki je zbral več glasov, imenovali za v. d. predsednika za obdobje šestih mesecev, torej najdlje do 4. avgusta. Ker tudi danes svet ni uspel izvoliti predsednika, bo Štular 5. avgusta začel nov mandat v. d. predsednika, ki bo vnovič lahko trajal največ šest mesecev.

Predvidoma 7. julija se bo programski svet RTVS sestal na redni seji.